Muut rakentamisen suhdanne-ennusteet

Rakentamisen näkymiä käsittelevät säännöllisesti valtiovarainministeriö, Forecon, EUROCONSTRUCT ja Elinkeinoelämän keskusliitto omissa katsauksissaan ja suhdannekyselyissään. Tilastokeskuksen kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien aikeita muun muassa investoida tai säästää.

Forecon Oy ja EUROCONSTRUCT

Forecon tekee toimeksiantopohjaisesti räätälöityjä rakennustuote-ennusteita, rakennusalan ennusteita ja muita rakentamisen liiketoimintaympäristöön ja -markkinoihin liittyviä tutkimuksia.  Julkisia ennusteita on rajoitetusti. Ne löytyvät nettisivuilta. Foreconin rakentamisennusteista saa tietoa nettisivujen tiedotteista, artikkeleista, esitelmistä ja blogeista sekä  eri medioista.
www.forecon.fi 

EUROCONSTRUCT on rakennusalan ennakointiin erikoistuneiden asiantuntija- ja tutkimustahojen kansainvälinen verkosto, jonka Suomen jäsen on Forecon Oy.  EUROCONSTRUCT julkaisee maksullisessa konferenssissaan puolivuosittain talouden ja rakentamisen ennusteet kuluvalle ja 2 seuraavalle vuodelle. Ennusteet ovat maakohtaisia ja niistä on laadittu yhteenvedot Euroopan tasolla jaettuna edelleen asuinrakentamiseen, toimitilarakentamiseen ja infrarakentamiseen sekä edelleen kunkin alaryhmiin.
www.euroconstruct.fi

Valtiovarainministeriö (VM), Rakennusalan suhdanneryhmä (RAKSU)

Rakentaminen 
VM julkaisee vuosittain rakennusalan suhdannetilannetta käsittelevän raportin. Siinä käsitellään alan tilannetta koko maassa volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen, työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin kautta.
Lisätietoja VM:n verkkosivuilta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Rakentamisen luottamusindikaattori
Rakennusalan suhdanteet
EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita. Ne kuvaavat teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden ajankohtaista suhdannetilannetta. Rakentamisen indikaattorissa kysytään tilauskantaa normaaliin verrattuna ja henkilöstöodotusta lähikuukausina.

EK julkaisee neljästi vuodessa suhdannebarometrin. Siinä tarkastellaan rakentamisen suhdannetilannetta ja -näkymiä tilauskannan, tuotannon, myymättömien asuinhuoneistojen, viennin ja henkilöstön määrän muutosten kautta. Koko maan tilanteen lisäksi julkaistaan aluebarometrit yhdeksältä alueelta sekä PK-barometri.
EK:n suhdannekatsauksiin   

Tilastokeskus

Kuluttajabarometri
Tilastokeskus julkaisee kuukausittain kuluttajabarometria. Se kuvaa kuluttajien käsityksiä omasta taloudestaan ja maan talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomuksia tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa lainaa.
Kuluttajabarometriin 

Maanrakentamisen neuvottelukunta (MANK)

VTT/Infrarakentaminen muutoksessa -projekti
Maanrakentamisen neuvottelukunnan tukema VTT:n Infrarakentaminen muutoksessa -projekti on julkaissut kahdesti vuodessa infra-alan suhdannekatsauksia sekä erilaisia infra-alaa koskevia raportteja. Kolmevuotinen projekti päättyi 2013 lopussa.
Infrarakentaminen muutoksessa -julkaisuihin
Projektin sivuille