Talonrakentaminen

 1. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Uudistuotanto on kasvanut ripeästi vuoden 2020 jälkeen asuntorakentamisen vetämänä. Muun kuin asuinrakentamisen volyymi on kasvanut hitaammin.
 2. Uudistuotannon volyymi-indeksi, muutos

  Asuinrakentaminen kääntyi kasvuun vuoden lopussa. Muu talonrakentaminen kääntyi kasvuun hieman myöhemmin vuoden 2021 alussa.
 3. Talonrakentaminen, milj. m3

  Talonrakentamisen rakennusluvat kääntyivät laskuun vuoden 2021 kesän jälkeen. Aloitukset kääntyivät laskuun kuluvan vuoden keväällä.
 4. Muut kuin asuinrakennukset, milj. m3

  Muun kuin asuinrakentamisen luvat ovat laskeneet matalla tasolle. Aloituskuutiot ovat selvästi laskusuunnassa, mutta vielä kohtuullisella tasolla.
 5. Talonrakennustuotanto rakennustyypeittäin

  Talonrakennustuotantoa käynnistettiin vuonna 2020 noin 40 miljoonan kuutiometrin verran. Vuonna 2021 aloitusten ennakoidaan kasvavan hieman. Kasvu jatkuu vuonna 2022 (RT ennuste, lokakuu 2021).
 6. Liike- ja toimistorakennukset, aloitukset, milj. m3

  Liike- ja toimistorakennusten aloitukset piristyivät vuoden 2021 alussa. Aloitukset ovat kärsineet koronakriisistä ja hitaasta talouden kasvusta.
 7. Julkiset palvelurakennukset, aloitukset, milj. m3

  Julkisten palvelurakennusten aloitukset lasku tasaantui vuonna 2021. Julkisissa palvelurakennuksissa aloitukset ovat olleet korkealla tasolla viime vuosina. Rakentamista on lisännyt viime aikoina erityisesti sairaalat ja viime aikoina opetusrakennukset.
 8. Teollisuus- ja varastorakentaminen, aloitukset

  Teollisuus- ja varastorakentamisen kasvuvauhti on hidastunut kuluvana vuonna. Lupien laskusta huolimatta teollisuus- ja varastorakentamisen ennakoidaan kääntyvän kasvuun.

Viimeksi päivitetty 10.08.2022