Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2022 rakentaminen kasvoi ennakkotietojen mukaan vajaa 1,5 prosenttia. Kuluvana vuonna rakentaminen supistuu 3,5 prosenttia. Vuonna 2024 rakentaminen supistuu edelleen 0,5 prosenttia.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentaminen supistui vuonna 2022 koko vuoden jatkuneen hidastumisen johdosta.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentamisen määrä kääntyi selvään laskuun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit a päätyivät hienoiseen laskuun vuoden 2022 lopussa.-
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto on kasvanut ripeästi.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihdot kääntyivät kasvuun koronavuoden 2020 jälkeen. Maa- ja vesirakentaminen on ollut kasvussa viime vuodet. Talonrakentamisen liikevaihto on selvässä laskusuunnassa.
 7. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 8. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori putosi voimakkaasti Ukrainan sodan seurauksena. kuluvana vuonna on nähty pientä toipumista.
 9. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on supistunut kuluvana vuonna.
 10. Luottamusindikaattorit

  Luottamusindikaattorit ovat kääntyneet laskuun ja ennakoivat talouden voimakasta hidastumista.
 11. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on nousussa.

Viimeksi päivitetty 04.04.2023