Keskeiset suhdannekuvaajat

 1. Kokonaistuotannon ja rakentamisen määrän kehitys

  Vuonna 2021 rakentaminen kasvoi ennakkotietojen mukaan lähes 10 prosenttia. Kuluvana vuonna kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Vuonna 2023 rakentaminen supistuu arviolta 2 prosenttia.
 2. Rakentamisen määrän kehitys

  Rakentamisen määrä on supistui yhtäjaksoisesti vuoteen 2014 asti. Rakentmaisen aktiviteeti kääntyi kasvu-uralle vuonna 2015 ja vuoden 2017 kasvun myötä oltiin jo yli edellisen huipun vuonna 2010. Määrä kääntyi laskusuuntaan vuonna 2018.
 3. Rakentamisen määrän muutos

  Rakentaminen määrä on ollut kasvussa vuoden 2020 lopun jälkeen.
 4. Rakentamisen investoinnit

  Rakentamisen investoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2021
 5. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja

  Rakentamisen liikevaihto on kasvanut ripeästi.
 6. Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, muutos

  Talonrakentamisessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa liikevaihdot kääntyivät kasvuun koronavuoden 2020 jälkeen. Maa- ja vesirakentaminen on ollut kasvussa viime vuodet.
 7. EK:n suhdannebarometri, rakennusteollisuus

  Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät heikkenivät elokuussa 2018. Suhdannetilanne jatkui taas suotuisana.
 8. Rakennusteollisuuden luottamusindikaattori

  Rakentamisen luottamusindikaattori putosi voimakkaasti Ukrainan sodan seurauksena.
 9. Rakennusteollisuuden tilauskanta

  Rakennusteollisuuden tilauskanta on supistunut kuluvan vuonna.
 10. Luottamusindikaattorit

  Luottamusindikaattorit ovat kääntyneet laskuun ja ennakoivat talouden voimakasta hidastumista.
 11. Kotitalouksien kokema työttömyysuhka

  Kotitalouksien kokema työttömyysuhka on vähentynyt selvästi työllisyystilanteen parantuessa.

Viimeksi päivitetty 10.08.2022