Asuntokanta

 1. Asuntokannan ikäjakauma vuonna 2016

  Suomen asuntokannasta valtaosa on rakennettu 1960-1980 lukujen välisenä aikana. Siksi suuri osa asuntokannasta on läpikäymässä korjausrakentamisvaihetta.
 2. Valmistuneet asunnot

  Valmistuneiden asuntojen määrä notkahti vuonna 2009 talouskriisin myötä noin 20 000 asuntoon. Vuonna 2021 valmistui noin 37 000 asuntoa. Valmistuneiden asuntojen määrät tulevat kasvamaan selvästi parin seuraavan vuoden aikana.
 3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin

  Asuntoaloitukset ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana, erityisesti omakotitaloissa. Kerrostalojen aloituksia on tukenut kaupungistuminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien lisääntyminen.
 4. Asuntoväestön jakaantuminen asunnon hallintamuodon mukaan

  Vuonna 2013 valtaosa Suomen väestöstä asui omistusasunnossa. Neljäsosa asuntoväestöstä asui vuokralla.
 5. Asumisväljyys

  Asumisväljyys on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana tasaisesti. Viimeisten vuosien aikana asumisväljyyden kasvu on kuitenkin selvästi hidastunut.
 6. Ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus

  Ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus laski tasaisesti vuodesta 1989 lähtien. Koko maassa lasku on jatkunut, mutta pääkaupunkiseudulla ahtaasti asuvien asuntokuntien osuus on kääntynyt kasvuun.

Viimeksi päivitetty 07.09.2022