Asuntojen hinnat

 1. Asuntojen hintakehitys talotyypeittäin

  Kerrostaloasuntojen hintakehitys on eriytynyt rivi- ja omakotitalojen hinnoista viimeisten vuosien aikana. Taustalla on kaupungistumisen nopeutuminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien suhteellisen osuuden kasvu. Viime aikoina omakotitalojen hinnat ovat nousseet voimakkaasti.
 2. Asuntojen hinnat suhteessa ansiotasoon

  Asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina hitaampaa kuin ansioiden kehitys.
 3. Asuntojen hintojen muutokset talotyypeittäin

  Koko maassa talotyypeittäin nousua on kertynyt vain kerrostaloasunnoissa parin viime vuoden aikana. Viime vuodesta alkaen kaikkien talotyyppien hinnat ovat nousseet. Omakotitalojen hinnat ovat nousseet nopeimmin.
 4. Asuntojen hinnat ja vuokrat

  Vuokrat ja asuntojen hinnat ovat kehittyneet maltillisesti runsaan asuntotuotannon vuoksi. Viime vuodesta alkaen asuntojen hinnat nousivat aiempaa nopeammin. Asuntojen hintojen nousu on tasaantunut kuluvana vuonna.

Viimeksi päivitetty 07.09.2022