Asuntojen hinnat

 1. Asuntojen hintakehitys talotyypeittäin

  Kerrostaloasuntojen hintakehitys on eriytynyt rivi- ja omakotitalojen hinnoista viimeisten vuosien aikana. Taustalla on kaupungistumisen nopeutuminen sekä yhden ja kahden hengen kotitalouksien suhteellisen osuuden kasvu. Viime aikoina omakotitalojen hinnat ovat laskeneet voimakkaasti.
 2. Asuntojen hinnat suhteessa ansiotasoon

  Asuntojen hintakehitys on ollut viime vuosina hitaampaa kuin ansioiden kehitys.
 3. Asuntojen hintojen muutokset talotyypeittäin

  Viime vuodesta alkaen kaikkien talotyyppien hinnat ovat laskeneet.
 4. Asuntojen hinnat ja vuokrat

  Vuokrat ja asuntojen hinnat ovat kehittyneet viime vuosina maltillisesti runsaan asuntotuotannon vuoksi. Viime vuodesta alkaen asuntojen hinnat ovat laskeneet. Vuokrat ovat pienessä nousussa.

Viimeksi päivitetty 04.04.2023