Asuntomarkkinat, asuntotuotanto

  1. Asuntoaloitukset, m3

    Asuntotuotannon aloitukset laskivat vuonna 2022 vajaaseen lähes 12 miljoonaan kuutiometriin.
  2. Asuntoaloitukset, kpl

    Vuonna 2022 aloitettiin yhteensä noin 38 000 asunnon rakentaminen.
  3. Asuntoaloitukset talotyypeittäin, kpl

    Asuntoaloitukset kääntyivät kasvuun vuonna 2020. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti kerrostaloasuntoihin suurissa kasvukeskuksissa. Vuonna 2022 aloitukset kääntyivät laskuun.

Viimeksi päivitetty 04.04.2023