Kuviopankki

 1. Rakennustuotannon arvo vuonna 2021

  Rakennustuotannon arvo vuonna 2021 oli yhteensä 38,8 mrd. euroa. Tästä talonrakentamisen osuus oli 31,7 mrd. euroa ja maa- ja vesirakentamisen vastaavasti 7,1 mrd. euroa.
 2. Rakennusalan työllisyys

  Laajasti tarkasteltuna rakennusala työllistää yhteensä reilut 500 000 henkilötyövuotta. Talonrakentamisessa työllistyy vuodessa 145 000 henkilöä, rakennustuoteteollisuuden piirissä 80 000 henkilöa ja infra-alalla 45 000 henkilöä.
 3. Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta

  Rakentamisen arvonlisäyksen osuus bruttokansantuotteesta nousi viime vuonna 6,5 prosenttiin. Osuus on laskettu käypähintaisista sarjoista.
 4. Rakennusinvestointien osuus kokonaistuotannosta

  Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta on noussut yli 14 prosenttiin.
 5. Miljoonan euron sijoitus työllistää

  Rakentamiseen sijoitettu euro työllistää välittömästi seitsemän henkilötyövuoden ja välillisesti kahdeksan henkilötyövuoden verran. Rakentamiseen sijoitettu euro työllistää toiseksi eniten heti kaupan jälkeen.
 6. Rakennuskannan ikäjakauma

  Valtaosa Suomen rakennuskannasta on rakennettu 1960-1980 luvuilla. Suurin osa rakennuskannan pinta-alasta muodostuu asuinrakennuksista. Tiedot ovat vuoden 2016 lopun tilanteena.
 7. Asuntokannan ikäjakauma

  Asuntokannan ikäjakaumassa näkyvät selvästi sodan jälkeinen omakotitalotuotanto. Kaupungistumisen voimistuessa 1960- 1970 –luvuilla kerrostalokanta lisääntyi nopeasti. Tiedot ovat vuoden 2016 lopun tilanteena.

Viimeksi päivitetty 10.08.2022