Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely talvi 2023:
Tuotanto supistuu ja keskittyy yhä tiiviimmin kasvukeskuksiin

Asuntorakentajat arvioivat kyselyssä asuntomarkkinoiden alkavan toipua vuoden 2023 aikana. Se pitää odotukset asuntotuotannosta edelleen kohtuullisella tasolla. Näkymää tukee myynnissä olevien uusien asuntojen vähäinen määrä.

Toteutuneiden asuntoaloitusten määrä jäi kuitenkin vuonna 2022 alle sen, mitä yritykset vielä syys−lokakuussa toteutetussa RT:n edellisessä kyselyssä arvioivat. Tämä kertoo aloitusten voimakkaasta vähenemisestä vuoden lopulla. Siirtyneitä hankkeita aloitetaan tänä vuonna, mikäli taloustilanne sen sallii.

Yritysten arvioiden mukaan nyt ollaan suhdanteen pohjalla. Rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut selvästi, mutta kustannusnousu on silti edelleen ylivoimaisesti suurin asuntotuotannon este. Riittämätön kysyntä on noussut pitkästä aikaa merkittäväksi tuotantoa haittaavaksi tekijäksi.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt

Katso myös