Asuntotuotantokyselyt

RT:n asuntotuotantokysely tehdään Talonrakennus-teollisuuden jäsenille. Kyselyssä selvitetään aloitettujen, valmistuneiden ja suunniteltujen vapaarahoitteisten asuntojen määrää, jotka toteutetaan perustajaurakointina tai neuvottelu-urakoina.

Asuntotuotantokysely kesä 2023:
Arviot aloituksista puolittuneet edellisestä kyselystä

Asuntorakentajien arviot tämän vuoden asuntoaloituksistaan ovat pudonneet alle puoleen tammikuussa tehtyyn kyselyyn nähden. Omistusasunnoissa pudotus on suhteellisesti vielä suurempi kuin vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

Täksi vuodeksi suunnitteilla oleva kokonaismäärä on noin 6 000 asuntoa. Arviot vuoden alkupuoliskon aloituksista jäivät yhteensä alle 1 500 asuntoon, ja loppuvuodeksi varaudutaan reiluun 4 500 asuntoon. Loppuvuoden määrät ovat kuitenkin hyvin epävarmoja ja edellyttäisivät kysynnän elpymistä.

Kysynnän riittämättömyys oli nyt merkittävin asuntotuotannon käynnistymistä haittaava tekijä: peräti 97 prosenttia vastaajista koki sen haittaavan paljon. Lisäksi kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että odotukset korkojen noususta haittaavat paljon tai vähintään jonkin verran.

Edellisen kyselyn tulokset

Aiemmat asuntotuotantokyselyt


Katso myös