Tilastot ja suhdanteet

Rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta. Sen osuus kansallisvarallisuudestamme on 83 prosenttia. Rakentaminen ja rakennetun ympäristön ylläpito tarjoavat töitä joka viidennelle Suomen työllisistä.

Rakennetun ympäristön osuus

Kansallisvarallisuudestamme 565 miljardia euroa on kiinni rakennuksissa, infrarakenteissa ja rakennetuissa maa-alueissa. Asunnot ovat sekä yksittäisten suomalaisten että koko kansakunnan suurin varallisuuserä.

Rakennusteollisuus työllistää neljännesmiljoona henkilöä ja kiinteistöala sekä alaan liittyvät palvelut mukaan lukien yli puoli miljoonaa. Klusteri on suurin työllistäjä Suomessa.

Rakentaminen tuo työtä ja verotuloja

Valtaosa työvoimasta on suomalaisia. Edellisen kerran vuonna 2019 tehty työvoimakysely osoittaa, että Uudellamaalla järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömaiden työntekijöistä noin joka kolmas on ulkomaalainen. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus on noin kymmenen prosenttia työvoimasta.

Verohallinnon ylläpitämän rakennusalan veronumerorekisterin mukaan rakennustyömailla työskentelevistä valtaosa on suomalaisen verotuksen piirissä.

Miljoonan euron sijoitus merkitsee rakentamisessa 11 - 14 henkilötyövuotta. Esimerkiksi miljardin euron investoinnit talonrakentamiseen tuottavat työtä vuodeksi 14 000 henkilölle.

Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus rakentamisesta on yli 40 prosenttia. Tähän perustuu rakentamiseen kohdistuvien valtiontukien suuri vipuvaikutus. Tuet palautuvat yhteiskunnalle työpaikkojen ja verojen muodossa.

Kestävä rakentaminen säästää ympäristöä

Rakennetun ympäristön osuus sekä kasvihuonekaasupäästöistä että energiankulutuksesta on noin 35 prosenttia. Valtaosa energiasta kuluu kiinteistöjen lämmitykseen.

Rakennusten energiankäytön vähentämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

.......................

Katso myös