Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hanke

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat tehneet selvityksen, jossa on hahmoteltu Suomen liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle ja kehittämisen panostuksille neljä vaihtoehtoista polkua. Erilaiset kehityspolut johtavat hyvinkin erilaisiin tulevaisuudenkuviin, kun tarkastelujakso on ulotettu vuoteen 2040 saakka.

Tulevaisuudenkuvia on peilattu eri tavoitteisiin, jotka liittyvät Suomen asemaan Euroopassa, elinkeinoelämän kilpailukykyyn, työllisyyteen, alustatalouteen ja hiilivapaaseen liikenteeseen.

Skenaarioissa painottuvat eri näkökulmat, ja ne ovat nimeltään Älykäs, Huima, Kuuliainen ja Niukka. Tavoitteet täyttyisivät monin osin parhaiten Huima-skenaariossa.

Sallitaanko yhteyksien heikentyvän ja liikenteen ruuhkautuvan vai tuetaanko työssäkäyntiä ja elinkeinoelämää toimivilla yhteyksillä? Tingitäänkö perusväylänpidosta ja annetaanko korjausvelan kasvaa vai huolehditaanko väylien kunnosta? Tyydytäänkö keskenään keskusteleviin ajoneuvoihin vai valmistellaanko väyliä rakenteellisesti autonomiseen liikkumisen? Jätetäänkö Suomi syrjään vai kytketäänkö kansainvälisille markkinoille?

Muun muassa näitä kysymyksiä ja teemoja kartoitetaan Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvityksessä, jonka tulokset julkistettiin 16.1.2017. 

Hankkeeseen kytkeytyy WSP:n tekeillä oleva selvitys, jossa osalle kehityspoluista laaditaan toimenpideohjelmat kymmenen vuoden aikajänteelle ja arvioidaan niiden vaikutukset elinkeinoelämälle. WSP:n selvitys valmistuu alkuvuoden aikana.

Hankkeissa mukana olevat tahot edustavat monipuolisesti suomalaista yhteiskuntaa. Liikenneinfrastruktuuri 2040 -hankkeen ohjausryhmään ovat osallistuneet Rakennusteollisuus RT, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Kuntaliitto, Liikennevirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK sekä Toimihenkilökeskusjärjestö STTK. Hankkeen on rahoittanut TT-säätiö.

Julkistamistilaisuuden esitysaineistot (pdf)

Raportti (VTT)

Mediatiedote