RALA edistää rakentamisen laatua

RALAn tavoitteena on luoda rakentamiseen lähtökohdat, jotka johtavat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tällä hetkellä RALA-pätevyys on voimassa lähes 1500 yrityksellä.

RALA toteuttaa tehtäväänsä keräämällä tietoa rakennusalan yrityksistä ja arvioimalla niiden toimintatapoja. RALAn myöntämien pätevyyksien ja sertifikaattien tarkoitus on keventää rakentamiseen liittyvän byrokratian määrää ja lisätä rakentamisen prosessien läpinäkyvyyttä.

RALA-pätevyyttä voivat hakea kaikki rakennusalan yritykset ja julkishallinnon organisaatiot, joilla on referenssikohteita Suomessa sekä riittävät tilinpäätöstiedot. 

RALA-pätevyys kertoo yrityksen toiminnasta, että 

  • sen tekninen osaaminen ja resurssit on todennettu 
  • tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset täyttyvät
  • vastuuvakuutuksista on huolehdittu
  • tilinpäätöstiedot täyttävät lainsäädännön vaatimukset

Yritykset hyötyvät pätevyydestä muun muassa siksi, koska

  • tarjousvaiheen paperityön määrä vähenee 
  • tekninen ja taloudellinen osaaminen saa näkyvyyttä 
  • monet tilaajat vaativat RALA-pätevyyttä urakan toteuttajilta
  • Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani sisältyy pätevyyden hintaan

RALA on perustettu nimensä mukaisesti edistämään suomalaisen rakentamisen laatua vuonna 1997. Organisaation taustalla on 15 kiinteistö- ja rakennusalan järjestöä. 

Lisätietoja RALAN kotisivuilta.

Katso myös: