Paremman laadun puolesta -hanke

Paremman laadun puolesta on RT:n, ATL:n, RAKLI:n, SKOL:n ja RALA:n yhteinen hanke, jonka päätavoitteena on parantaa rakennus- ja kiinteistöalan laatua. Hankkeessa on testattu hyväksi havaittuja ja tuottavuutta parantavia toimintamalleja eri pilottikohteissa.

Rakennusala on kiinnittänyt erityistä huomiota rakentamisen laatuun viime vuosina. Hyvä laatu ei synny yksilötyöllä. Jotta kokonaisuus on toimiva, ketjuun tarvitaan useita pelaajia, jotka ottavat vastuuta lopputuloksesta. Laadukkaaseen rakentamiseen tarvitaan kaikkia rakentamisen osapuolia.

Paremman laadun puolesta -hankkeeseen osallistui 11 pilottihanketta. Nämä pilottihankkeet valitsivat jonkin uuden testattavan ja kehitettävän toimintamallin ja pilotoivat sitä omassa rakennushankkeessaan osana omaa kehitystoimintaansa. Jokaisessa pilottikohteessa käsiteltiin yhtä seuraavista teemoista:

  • Hankintaketjut laadunvarmistuksen työkaluna
  • Kuivaketju kuntoon
  • Moitteeton vastaanottoketju

Suosituimmaksi näistä osoittautui kuivaketju kuntoon -teema. Kuivaketjun osalta työpajoissa esiin nousseita onnistumisia olivat esimerkiksi yhdessä tekemisen ja auttamisen kulttuuri, organisoinnin ja suunnitteludetaljien tärkeys sekä riskirakenteiden tunnistaminen. Kehityskohteiden listalle jäivät vielä muun muassa kosteudenhallintakoordinaattorin roolin selkiyttäminen sekä aikataulutukseen panostaminen.

Hankkeen tuloksia esiteltiin huhtikuussa 2018 Kohti Parempaa -seminaarissa. Kuuntelemassa oli yli 120 henkilöä. Tilaisuudessa kuultiin myös professori Lauri Koskelan puheenvuoro ”Leanilla laatua”. Iltapäivällä Uusien menetelmien käyttöönotto rakennusalalla -hankkeen osalta kuultiin esimerkkejä uusien toimintatapojen käyttöönoton haasteista ja onnistumisista.

Loppuraportti

Paremman laadun puolesta -hankkeen loppuraportissa on kerrottu hankkeen lähtökohdista ja sen keskeisistä tuloksista. Mukana on myös koonnit pilottikohteiden ryhmäpohdinnoista. Lataa ja lue loppuraportti tästä linkistä.

Katso myös: