Matti Nurkka, työmaapäällikkö, SRV: ”Kosteudenhallinta tuo laatua”

Joensuun Poliisi- ja oikeustalon työmaan työmaapäällikkö Matti Nurkka SRV:ltä on mukana Vuoden laatuteko -kilpailussa. Hän kertoo nykyisen hankkeensa erityispiirteistä laadun kannalta: ”Aikataulussa on kerrankin riittävästi aikaa betonin kuivumiselle ja rakenteiden laadukkaalle toteutukselle. Työmaalla on lisäksi panostettu kosteudenhallintaan, joka on tärkeä osatekijä korkean laadun saavuttamisessa.”

Ensi vuonna 60 vuotta täyttävä Matti Nurkka kertoo olevansa maalaistalon poika Lappeenrannan kupeesta, Lemiltä. Tämä on vaikuttanut hänen ammattinsa valintaankin: ”Olen pienestä pitäen tottunut tekemään töitä. Isä opetti minua puu- ja rakennustöihin, kun maatalossa kaikki rakennettiin itse.” 

Sama työnantaja 30 vuotta 

Hän aloitti uransa vastavalmistuneena kirvesmiehenä Potinkaralla 1977, mutta meni neljän työvuoden jälkeen Lappeenrannan tekniseen oppilaitokseen, josta valmistui rakennusmestariksi 1984. Oltuaan työmaamestarina Puolimatkalla kaksi vuotta häntä pyydettiin Teräsbetonille töihin. Tämän jälkeen hänen ei ole tarvinnut työpaikkaa vaihtaa. Nyt työnantajan nimi on SRV, johon Teräsbetoni liitettiin jokunen vuosi sitten. Pelkästään Teräsbetonin ja SRV:n ajalta hän on ollut mukana rakentamassa yli 600 000 kuutiometrin verran rakennuskohteita. 

”Kokemus kirvesmiehenä on ollut suurena apuna työnjohtotehtävissä. Pystyn edelleen keskustelemaan kirvesmiesten kanssa oikeista työmenetelmistä ja kyseenalaistamaan asioita niin, että lopputulos yleensä paranee”, Nurkka kertoo. ”Minua harmittaa, kun työnjohtajiksi opiskelevilta ei vaadita opintojensa pohjaksi työkokemusta. Toki opintoihin kuuluu työnjohtoharjoittelua, mutta käytännön työstä ei ole vaatimuksia”, hän jatkaa. 

Toteutusmuotona kärkihankeallianssi 

Joensuun Poliisi- ja oikeustalo, 54 000 kuutiometrin ja 12 000 neliömetrin laajuinen hanke, on monin tavoin poikkeuksellinen hanke. Jo toteutusmalli on tavanomaisesta poikkeava, SRV muodostaa nimittäin Senaatti-kiinteistöjen kanssa niin sanotun kärkihankeallianssin, jossa korostuu tilaajan ja toteuttajan yhteistyön merkitys urakkahankkeita voimakkaammin. Nurkka sanoo toteutusmuodosta, että tällaisessa hankkeessa ei pärjäisi ilman kokemusta projektinjohtourakoinnista. 

”Kaikkein merkittävin asia tässä hankkeessa on aikataulutus. Kerrankin on aikaa tehdä kunnolla hyvää laatua”, Nurkka kiittää. Työmaatoteutuksessa on annettu aikaa paneutua huolella töiden ennakkosuunnitteluun. Tämä koskee nurkan mukaan erityisesti kosteuden hallintaa. ”Ulkopuolinen mittaaja on otettu työmaalle jo puoli vuotta ennen pinnoitustöiden alkamista”, Nurkka kertoo. 

Hän luettelee kosteudenhallinnan menettelyjä työmaallaan sanomalla: ”Käytössä on ollut sääsuoja, joka on kerralla suojannut puolet työmaasta, väliaikaista vedenpoistoa on mietitty, käytössä on ollut etäluettavat kosteusmittarit, sisäilma-asiantuntijan kanssa on oltu tiiviissä yhteistyössä ja kosteushallintaraportti on liitteenä kuukausittaisessa työmaaraportissa.” 

Nurkan johtamisfilosofiaa kelpaa kuunnella kenen tahansa. Hän painottaa tilaajan ja toteuttajan välisen tiedonvälityksen merkitystä ja avoimuutta, joka on elinehtona varsinkin tällaisessa allianssihankkeessa. Tärkeätä on myös luoda urakoitsijoille olosuhteet ja antaa heille aikaa tehdä työnsä kunnolla. Arvoistaan hän mainitsee rehellisyyden ja sen, että aina pitää tehdä ne asiat, jotka on luvannut. 


Teksti ja kuvat: Arto Rautiainen
Artikkeli julkaistu Rakennuslehdessä 19.8.2016