Takuukustannuskyselyt

RT on selvittänyt jäsenyritystensä asuntorakentamiseen liittyviä takuuvirhekustannuksia vuodesta 2006 alkaen.

Tuorein takuukustannuskysely on toteutettu 8.10.–6.11.2020. Viiden vuoden takaisesta ennätyksellisen alhaisesta tasosta kokonaiskustannukset ovat kivunneet hieman ylöspäin, säilyen silti varsin maltillisella tasolla.

Takuuajan virhekustannusten osuus asuntorakennushankkeiden kokonaiskustannuksista laski hieman edelliseen tutkimukseen verrattuna: vuonna 2019 osuus oli 0,5 prosenttia. Takuuajan jälkeen havaittujen virheiden kustannuksissa oli puolestaan nousua, niiden osuus oli 0,8 prosenttia.

(Vuosien 2012, 2016, 2017 ja 2018 osalta kyselyä ei ole toteutettu.)

Kyselyssä kartoitettiin myös tyypillisimpiä takuukorjausten aiheita. Valtaosa niistä oli varsin harmittomia, joskin asukkaiden kannalta kiusallisia. Korjauslistojen kärkipäätä pitivät sisäpintojen maalaus sekä erityyppiset halkeamat seinissä ja katoissa. Takuutöinä korjattavien asioiden listalta löytyi myös parvekeovien, -lasitusten ja ikkunoiden asennuksiin sekä kiintokalusteisiin ja kodinkoneisiin liittyviä mainintoja.

Kyselyyn kertyi vastauksia eri puolilta Suomea ja vastaajien joukko edusti tasaisesti kaikenkokoisia yrityksiä liikevaihtohaitarin ollessa 3–410 miljoonaa euroa. Kysely lähetettiin 330 jäsenyrityksen toimitus- ja aluejohtajille, vastauksia saatiin 20 kappaletta. Matalan vastausprosentin vuoksi tuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina.