Betonirakentamisen laatuketju

Betonirakentamisen laatuketjua on tarkasteltu ja ryhdytty tehostetusti kehittämään kokonaisuutena sen jälkeen, kun muutamissa kohteissa ilmeni vakavia lujuuspuutteita vuonna 2016. Tutkimuksissa ja selvityksissä on vahvistunut, että ongelmat koskevat lähinnä voimakkaasti nostettuja säänkestäviä erikoisbetoneita ja vaativia rakenteita, kuten siltoja. Kehitettävää on kaikkien osapuolten, niin tilaajien, betonivalmistajien kuin työmaidenkin toiminnassa.

Betonirakentamisessa paikoin havaittujen lujuuskatojen johdosta Rakennusteollisuus RT kutsui keväällä 2017 selvitysmiehen arvioimaan, millaiset kehittämistoimet ovat tarpeen, jotta betonirakentamisen laatu saadaan kokonaan hallintaan. Selvitysmiehenä toimi diplomi-insinööri Tapani Mäkikyrö, joka teki selvityksen maalis- ja syyskuun välisenä aikana. Loppuraportti julkaistiin 14. marraskuuta 2017.

Selvitystyö perustui rakennusalan ja sen sidosryhmiin kuuluvien toimijoiden laajaan kuulemiseen. Selvitystyössä on pyritty muodostamaan kokonaiskuva betonirakentamisen laatuun liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista Suomessa.

Selvitystyössä tukena on ollut taustaryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat seuraavista organisaatioista: valtionhallinnosta Liikennevirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja ympäristöministeriö, tarkastuslaitoksista Kiwa Inspecta, yliopistokentästä Aalto-yliopisto, rakennusalan järjestökentästä Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, RAKLI ry, SKOL ry ja Suomen Betoniyhdistys ry sekä Rakennusteollisuus RT ry:stä Talonrakennusteollisuus ry, INFRA ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Betoniteollisuus ry.

Tiedotustilaisuuden 14.11.2017 aineistot

Betonirakentamiseen liittyviä muita aineistoja ja ohjeistuksia 

Valmisbetonin teknisiä ohjeita ja artikkeleita

http://www.valmisbetoni.fi/tekniset-ohjeet-ja-artikkelit 

Betonirakentamisen aineistoja Betoni-sivuilla

http://betoni.com/betonirakentaminen/

Muita aineistoja

Tiedote: Rakennusvalvonnat yhdestätoista suurimmasta kaupungista tiivistävät yhteistyötä