Miten rakennusala kehittää laatua?

Rakennusteollisuus RT nostaa laatuasiat kärkeen Rakennusteollisuuden Laatupolku-hankkeessa.

Rakentamisen laatu muodostuu rakentamisprosessin laadusta, lopputuotteen laadusta ja asiakaskohtaamisen laadusta. Laatu on hyvää, kun rakennus tai muu kohde on virheetön ja vastaa odotuksia, toteutus on ollut sujuva ja turvallinen ja asiakkaan tarpeita on ymmärretty ja häneen sekä yhteistyökumppaneihin on suhtauduttu asiallisesti.

Käytännön työkaluja

Rakennusteollisuus RT aloitti edelleen käynnissä olevan Rakennusteollisuuden Laatupolku -hankkeen jo vuonna 2011. Sen tavoitteena on kohdistaa alan huomio laatuasioihin. Kyseessä on monipuolinen kokonaisuus, jossa on mm. selvitetty, mitä ovat tyypilliset laatuvirheet ja niiden syyt sekä paljonko takuuvirheet kustantavat. 

Hankkeessa on tehty työkalupakki asuinrakentamisen runkovaiheen laadun ja tuottavuuden varmistamiseksi. Siinä on myös kehitetty Laatumittari työmaan työnaikaiseen laadun seurantaa ja luovutusvaiheessa tapahtuvaa laatuvirheiden havainnointia varten.

Palvelukokemuksen korjauskirja

NEMO-hankkeessa tarkastellaan asiakkuuden johtamista vaikeissa asiakastilanteissa. Hankkeen pohjalta on laadittu työkirja sujuviin kohtaamisiin rakennusprojekteissa.

Aalto selvitti kustannuksia

Laatupolku-hankkeen perustaksi Aalto-yliopisto selvitti laadusta aiheutuvia kustannuksia ja asuntotuotannon tyypillisiä laatuvirheitä.

Päätulokset:

  • Takuukustannusten osuus 0,9 – 1,1 %
  • Tilanne parempi kuin 1990-luvun lopulla
  • Suomen tilanne ei muihin maihin verrattuna eroa ainakaan negatiivisesti
  • Valtaosa virheistä liittyy viimeistelyyn, vakavien virheiden määrä verrattain vähäinen

.....................

Katso myös