Laatuongelmien syitä

Rakennusalan ammattilaisten mielestä laatuongelmien kärkisyyt ovat kiire, vajavainen tuote- ja tuotannonsuunnittelu sekä heikko työmaan johtaminen.

Rakennusteollisuus selvitti kesällä 2012 laajalla verkkohaastattelulla tyypillisiä syitä, joista rakentamisen laatuongelmat johtuvat. Vastaajia oli lähes tuhat rakennusalan ammattilaista. Selvitys on osa Rakennusteollisuuden Laatupolku -hanketta.

Ammattilaisten kokemat ongelmat kiteytyivät yksimielisesti aikatauluihin. Rakennuttaja valmistelee hanketta yleensä pitkään, mutta aika lopullisesta aloituspäätöksestä rakennustöiden alkamiseen jää usein liian lyhyeksi. Yksityiskohtia ei ehditä ratkoa ennalta, ja kiire suunnittelussa siirtää kiireen työmaalle.

Kokonaisnäkemyksen puute haaste

Epärealististen aikataulujen ohella rakentamisen haasteeksi nousi kokonaisnäkemyksen puute. Se johtuu toiminnan projektimaisesta luonteesta sekä alalla yleistyneistä urakkamalleista.

”Jos autotehdasta verrattaisiin rakennushankkeeseen, jokainen valmistettava auto olisi prototyyppi, tuotantolaitos vaihtaisi paikkaa ja tekijöitä joka auton jälkeen. Suunnitelmat ja aikataulut tulisivat usein asiakkailta”, vertaa rakentamisen kehittämisestä vastaava johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Esimerkkejä vastauksista

  • Liian optimistisesti laaditut aikataulut: liian lyhyet kuivatusajat, ei säävarausta jne.
  • Vastuunjaot työmaalla pirstaloituneet
  • Suunnittelulle ei varata tarpeeksi aikaa, jolloin rakentamisen aikainen suunnittelu haittaa kokonaiskuvan hahmottamista
  • Yhteistyötä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välille lisää
  • Kokonaisvastuut epäselviä: miten toimitaan muutostilanteissa?
  • Liikaa osavastuita, koordinointi puuttuu

..................

Katso myös

 ongelmat