Kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy

Rakennuskannastamme jopa 15 ̶ 20 prosenttia kärsii kosteus- tai homeongelmista. Monet vaurioista ovat vanhaa perua. Nykyään kosteus hallitaan rakentamisessa paremmin.

Kosteus- ja homevaurioiden taustalta löytyy monia tekijöitä. Ympäristöministeriön koordinoimassa Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelmassa on arvioitu, että monet vaurioista ovat vanhaa perua. 1960‒80-luvuilla toteutettiin aivan hyväksytysti useita rakentamisratkaisuja, jotka sittemmin ovat osoittautuneet riskialttiiksi.

Näiden seurauksena rakennuskannastamme jopa 15‒20 prosenttia kärsii kosteus- tai homeongelmista.

Rakennuksia on hoidettava

Kaikki viat eivät kuitenkaan johdu suunnittelu- tai rakentamisvirheistä. Myös kiinteistöt kuluvat ja niitä on hoidettava. 

Suuri osa ongelmista johtuu hoitamattomuudesta tai vääränlaisesta huollosta. Rakenteita ja laitteistoja on tarkkailtava, niitä on huollettava ja uusittava tarvittaessa. Säästäminen esimerkiksi kytkemällä ilmanvaihto pois päältä tulee kalliiksi. 

Myös tilaajien rooli korostuu. Tilaajalla on keskeinen vastuu siinä, ettei säästetä väärässä paikassa ja että suunnittelijaksi ja töiden tekijäksi valitaan osaavat ja luotettavat tahot.

Kosteuden hallintaa ja lisää tietoa

Rakennusteollisuudessa on panostettu viime vuosina kehitystoimintaan ja rakentamisen laatuun. Kosteus hallitaan rakentamisessa entistä paremmin.

Yhä suurempi osa märkätiloista rakennetaan käyttäen tarkasti testattuja ja sertifioituja tuotteita, järjestelmiä ja menetelmiä. Työmailla toimitaan rakentamisen eri vaiheet kattavien kosteushallintasuunnitelmien mukaan. Kaikki tämä edellyttää, että vedeneristystyöt teetetään ammattilaisilla.

Myös hyvää ohjeistusta on saatavilla: esimerkiksi RATU-kortti rakennustyömaan sääsuojauksesta. Tutkimushankkeissa, kuten Frame-hankkeessa kiinnitetään huomiota rakenteiden kosteustekniseen toimintaan energiatehokkaita taloja rakennettaessa.

RT:n kanta

Rakennusalalla on tehty paljon tutkimuksia, laadittu ohjeita ja kehitetty menetelmiä kosteus- ja homevaurioiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Parannusta on saatu aikaiseksi, mutta tilanne ei ole vielä riittävästi kohentunut. Jotta kosteusongelmasta voitaisiin joskus päästä kokonaan eroon, on koko rakentamisen ketjun ja kaikkien toimijoiden muutettava tapojaan. Tämä tarkoittaa mm., että

  • alalle tulijat koulutetaan
  • kiinteistöjen omistajille tiedotetaan kosteudenhallinnasta
  • suunnitellaan siten, että kosteus poistuu rakenteista ja että rakenteet ovat toteutettavissa kuivasti
  • rakennetaan laadukkaasti suunnitelmien mukaan ja vältetään veden vieminen rakenteisiin
  • käytetään ja huolletaan rakennusta siten, että kosteutta ei pääse kertymään rakenteisiin

Katso myös