Rakentamisen laatu

Hyvän laadun ominaisuuksia ovat virheettömyys, sujuva rakentamisprosessi ja onnistuneet asiakaskohtaamiset.

Rakennusteollisuus RT:ssä ja sen jäsenyrityksissä panostetaan voimakkaasti rakentamisen laadun kehittämiseen. Työssä keskitytään erityisesti rakennustyön aikaiseen laadunvarmistukseen sekä onnistuneisiin asiakaskohtaamisiin.

RT muun muassa järjestää vuosittain yhdessä Rakennusliiton, RALAn ja Rakennuslehden kanssa Laadun rakentaja -kilpailun, joka on suunnattu rakennustyömaiden työntekijöille, työnjohdolle ja valvojille sekä suunnittelijoille. Vuoden 2020 kilpailussa voiton jakoivat KUMONIn kirvesmies Jani Hartikainen ja SRV:n työmaapäällikkö Pekka Ruokonen. Yleisön suosikiksi nousi Henna-Riikka Erolan vetämä maalaritiimi Skanskalta. 

Tietoa hyvän laadun tekemiseksi

Rakennusteollisuus RT aloitti edelleen käynnissä olevan Laatupolku-hankkeen vuonna 2011. Hankkeessa tuotetaan muun muassa tietoa ja oppaita hyvän laadun tekemisen tueksi ja virheiden vähentämiseksi. Lisäksi aktivoimme laatukeskustelua ja kannustamme alan toimijoita yhteiseen ja yrityskohtaiseen laatukehitystyöhön.

Laatutyötä tehdään pitkäjänteisesti myös Rakentamisen laatu RALA ry:n kautta. RALA pitää yllä muun muassa pätevyysrekisteriä ja sertifioi yrityksiä. RALA-pätevyydet ovat riippumattoman arviointilautakunnan myöntämiä osoituksia yrityksen osaamisesta ja luotettavuudesta. RT on yksi RALAn perustajajäsenistä.

Laadun taso

Suomalainen rakentamisen laatu on keskimäärin hyvää. Yritysten tavoitteena on nollavirheluovutukset, ja esimerkiksi asuntohankkeissa tavoite saavutetaan parhaimmillaan yli 80-prosenttisesti.

Laatupoikkeamia kuitenkin syntyy. Valtaosa niistä on helposti korjattavissa, mutta parasta olisi luonnollisesti tehdä kerralla oikein. Korjauslistojen kärkipäässä ovat parvekeovien- ja lasitusten sekä ikkunoiden asennuksiin liittyvät ongelmat, erityisesti puutteelliset säädöt ja tiivistys. Lisäksi takuutöinä on korjattu muun muassa seinäpintojen maalauksia sekä pintahalkeamia seinissä ja katoissa. 

Laatuun vaikuttaa monta tekijää

Rakentamisen laatuun vaikuttavat urakoitsijoiden lisäksi hankkeen lukuisat eri osapuolet, kuten viranomaiset, tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat sekä rakennuksen ylläpitäjät.

Virheiden syyt eivät ole yksioikoisia. Niitä syntyy

  • tilaajan puutteellisten lähtötietojen seurauksena
  • suunnitteluvirheistä 
  • vääristä materiaalivalinnoista 
  • työmaalla tehdyistä työvirheistä
  • liian kireistä aikatauluista
  • alhaisimman hinnan priorisoinnista osaamisen kustannuksella
  • ylläpidon aikaisista huollon ja käytön virheistä.

Hyvän laadun perustana ovat riittävä ammattiosaaminen, edellytysten luominen laadun tuottamiselle sekä tahto tehdä laadukkaasti.

Katso myös: