Korjausvelka ja homeongelmat

Kosteuden ja homeen aiheuttamia ongelmia on laajalti kaiken tyyppisissä rakennuksissa. Suuri osa homeongelmista aiheutuu korjausten laiminlyönneistä.

Keskeinen syy rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ovat kiinteistönhoidon ja kunnossapidon puutteet sekä huonokuntoisten rakennusten viivästyneet korjaukset, todetaan eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä selvityksessä.

 Suhteellisesti eniten kuntien rakennuksissa

 Selvityksen mukaan suhteellisesti eniten kosteus- ja homevaurioita on kuntien omistamissa rakennuksissa. Varsinkin koulujen, päiväkotien, sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten ja muiden sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten kunnostamisen priorisointi on kansanterveyden kannalta erittäin tärkeää. Kunnostamista pitäisi tukea nykyistä suuremmalla valtion tuella, tarkastusvaliokunta toteaa.

 Terveyshaittoja aiheuttavat rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat yleistyneet. On arvioitu, että niiden aiheuttamille epäpuhtauksille altistuisi päivittäin 600 000 ̶ 800 000 ihmistä.