Korma-hanke

Korma-hankkeessa selvitettiin, millä periaatteilla 1950 ̶ 1970-lukujen talojen rakenteita voidaan korjata.

Korma-hankkeessa (kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja) on selvitetty, millaisilla korjausrakenteiden periaateratkaisuilla 1950-, 1960- ja 1970-lukujen kerros-, rivi- ja pientalotalojen tyyppirakenteet voidaan korjata.

Tavoitteena oli lämmönläpäisykertoimien (U-arvojen) puolitus alkuperäisestä ja kosteusteknisen toimivuuden varmistus ainakin alkuperäisen rakenteen tasolle.