Ryhmäkorjaaminen

Suomeen rakennettiin aluerakentamisella lähiöitä 1960 ̶ 1990. Niiden taloja peruskorjataan 2010 ̶ 2030. Ryhmäkorjaaminen on siihen yksi malli.

Ryhmäkorjaushankkeet ovat hankkeita, joissa itsenäiset asunto-osakeyhtiöt pistävät voimansa yhteen. Ne tekevät korjaushankkeissa yhteistyötä saavuttaakseen tehokkuutta, laatua ja säästääkseen kustannuksia. Säästöjä on mahdollista saada esimerkiksi suuremmilla yhteistilauksilla. Ryhmä saa volyymialennuksia yksittäisiä taloyhtiöitä paremmin. Ryhmäkorjaushankkeet kiinnostavat myös isompia urakoitsijoita.

Ryhmäkorjaukseen soveltuvat parhaiten samanikäiset, rakennustavaltaan samantyyppiset yhtiöt, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan.
Ryhmäkorjaushankkeita on toteutettu mm. Helsingin Maunulassa, jossa kuuden taloyhtiön putkiremonttihanke vietiin läpi ryhmäkorjaushankkeena.