Korjausrakentamisen kehittäminen

Liki puolet Suomessa tapahtuvasta rakennustuotannosta on korjausrakentamista. Asuntojen osalta jo korjataan enemmän kuin rakennetaan uutta. Korjausrakentaminen on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilaista kuin uudisrakentaminen.

Korjausrakentamisessa hankkeet ovat pienempiä kooltaan kuin uudisrakentamisessa ja suunnitelmien valmiusaste on heikompi.

Pk-yritykset korjaavat asuinrakennuksia

Korjausrakentamishankkeet ovat hyvin moninaisia. Asuinrakennusten korjausmarkkinoita hallitsevat pienet ja keskisuuret rakennusyritykset. Suuret yritykset keskittyvät enemmän muiden rakennusten korjaushankkeisiin.

Korjausrakentamisen prosessi erilainen

Myös korjausrakentamisen kehittäminen eroaa uudisrakentamisesta. Lähtökohdiltaan korjausrakentamisessa puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta. Rakentamisen prosessi on kuitenkin erilainen.
Korjausrakennuskohteet ovat yleensä käytössä suunnittelun aikana, monesti myös korjauksen aikana. Korjausrakentamisessa on tämän vuoksi kiinnitettävä esimerkiksi asiakaspalveluun huomattavasti enemmän huomiota kuin uudisrakentamisessa.

Toisenlaista osaamista tarvitaan

Korjausrakentamisessa sekä suunnittelijoilta että rakentajilta vaaditaan enemmän ja erityyppistä osaamista kuin uudisrakentamisessa. Suunnittelijoiden on tunnettava vanhoja rakennustapoja, rakentajien korjausrakentamisen erityispiirteitä.