Siisti raksa

Suomessa on toteutettu rantaroskaseurantaa vuodesta 2012 lähtien. Siksi tiedetään hyvin, millaisia roskia rannoiltamme löytyy. Seurannassa on tunnistettu selkeästi rakentamisesta peräisin olevia roskakategorioita (muun muassa panoslangat ja eristeet), mutta tavallisimman roskakategoriat liittyvät ihmisten arkipäivään. Tupakantumppeja, pakkausroskia ja kertakäyttöastioiden roskia syntyy myös työmailla.

Rakentamista on monenlaista: isoa ja pientä, taloa ja infraa, uudisrakentamista ja korjausrakentamista. Työmaat ja kohteet ovat myös sijainniltaan erilaisia. Työmailla syntyvä jäte vaihtelee rakennuskohteen ja rakentamisen vaiheen mukaan. 

Varsinaisen rakentamisen jätteiden ja rakennustuotteiden pakkausjätteiden lisäksi onkin pohdittava, miten työmailla järjestetään tupakointi sekä välipaloihin ja kahvitaukoihin liittyvien jätteiden keruu. Tumpittalteen.fi-sivustolta löydät hyvät vinkit tumppien jätehuoltoon.

Kaikki rakentaminen/korjaaminen/huolto ei kuitenkaan tapahdu suljetulla työmaalla, jossa on oma jätehuoltonsa. Liikkuvaan työhön tulee kehittää omat toimijakohtaiset ratkaisut. Pidetään yhdessä huolta siitä, että tehdystä työstä ei jää ympäristöön merkkejä tupakantumppeina, kahvimukeina tai asennusroskina minkäänlaisissa kohteissa.   

Tuulten, sateiden ja ihmisten mukana roskat kulkeutuvat helposti vesistöihin, joko suorasti tai hulevesikaivojen, ojien ja jokien välityksellä. Ota tästä käyttöön vinkit roskaamattomaan rakentamiseen. 

Tiedämme, että jo olemassa olevan roskan viereen ilmestyy helposti toinen, kolmas jne. Siisti ja viihtyisä ympäristö hylkii roskia, kun taas valmiiksi roskainen ja epäsiisti ympäristö vetää niitä puoleensa. Jos työmaa-aidan sisäpuolella näyttää roskaiselta, tipahtaa ohikulkijankin roska helposti maahan. Jätehuoltosuunnitelman on hyvä pitää sisällään myös työmaa-alueen ympäristön roskien käsittely.  

Rantaroskaseurantaa on tehty niin urbaaneilla luonnontilaisilla kuin välimuotoisillakin rannoilla. Roskatutkimuksia on toteutettu myös esimerkiksi Helsingin puistoissa. Itämeren roskista arviolta noin 80 prosenttia on peräisin maalta. Pidä Saaristo Siistinä ry toteuttaa rantaroskaseurantaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Louhinnan muovijäte 

Kun louhetta käytetään vesistöissä, voi sen mukana joutua kelluvaa muoviroskaa veteen sytytysjärjestelmistä. Tämä voidaan estää, kun asia otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Lue tästä tarkemmin, miten roskaantuminen voidaan estää ja katso syyskuussa 2022 järjestetyn webinaarin tallenne.  

Kruunusillat-video

Kruunusillat on rakenteilla oleva hanke, joka sisältää kymmenen kilometrin pituisen raitiotieyhteyden Helsingin keskustan ja Laajasalon välille. Nimensä mukaisesti työmaa sijaitsee meren päällä ja louhetta käytetään paljon. Kruunusiltojen työmaalla vierailu osoitti, että siisti työmaa on samalla myös turvallinen. 
Katso tästä video

Ohjeita ja käytänteitä 

Työmaiden siisteydellä ja jokaisen työmaalla työskentelevän toimilla voidaan vaikuttaa roskaantumisen vähenemiseen. Ohessa on ohjeita ja hyviä käytänteitä liittyen rakentamiseen, rakennustuotteisiin ja purkamiseen: 

Vinkit pienrakentajalle ja remontoijalle 

 • Mieti, mitä jätteitä kohteessa syntyy ja millaisia määriä. 
 • Suunnittele, missä kuljetukset puretaan ja mihin pakkausjätteet laitetaan.  
 • Suunnittele, missä roskaa aiheuttavat työvaiheet toteutetaan: vältä tuulisia paikkoja, hulevesikaivoja ja meren/järven/ojan rantaa.  
 • Muista rakennus-/purkujätteiden lisäksi syntyvät ns. arkiroskat eli ruoka- ja juomapakkaukset sekä tupakantumpit.  
 • Säilytä jätteitä siten, että ne pysyvät astiassa/säkissä.
 •  Tupakantumpit kuuluvat sekajätteeseen.
 • Jos käytössäsi on ulkopuolista apua, niin  
  • sopikaa sekä rakennus- ja purkujätteiden että arkiroskienkin jätehuollosta 
  • sopikaa, mitä ylijääneille rakennustuotteille/-osille tehdään, jotta ne eivät päättyisi jätteisiin 
  • sopikaa tupakkapaikasta ja järjestäkää tumppiroskis