Muovitiekartta

Kansalliseen muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla voidaan edistää muovien vastuullista käyttöä, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Rakennusteollisuus RT on mukana muovitiekartan yhteistyöverkostossa ja omalta osaltaan toteuttamassa muovitiekartan toimia.Muovitiekartta osoittaa ensiaskeleita kohti uudenlaista, kestävää muovin kiertotaloutta. Muovitiekartassa on kymmenen toimenpide-ehdotusta, joista yksi kohdistuu suoraan rakentamiseen: 

  • Parannetaan muovien tunnistamista rakennuksissa sekä muovijätteen lajittelua työmailla

Tutustu tiekarttaan:

Muovit green deal -haastekampanja

Saint-Gobain Finland Oy:n vastuullisuuspäällikkö ja  Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja Anne Kaiser oli syyskuussa 2022 mukana avaamassa haastekampanjaa, joka on osa Rakentamisen muovit green deal –sopimuksen toimeenpanoa. Saint-Gobain Finland on tehnyt green deal -sopimuksen, ja Anne Kaiser haastaa tällä videolla nimeltä mainittuja yhteistyökumppaneita mukaan tekemään sitoumuksen. Lisäksi hän kehottaa muita yrityksiä tulemaan mukaan ja haastamaan omia yhteistyökumppaneitaan.

Katso video tästä

Rakentamisen Green deal

Rakennusalan  Green deal starttasi joulukuussa 2020. Green deal -sopimus on osa muovitiekartan rakentamiseen liittyvää toimenpidettä. Se tähtää muun muassa rakentamisen kalvomuovien erilliskeräyksen lisäämiseen, kerätyn materiaalin kierrätykseen sekä käytön optimointiin.

Eli sen lisäksi, että tavoitteena on saada kalvomuovi kerättyä, tarkoitus on löytää myös näin syntyneelle kierrätysraaka-aineelle käyttökohteita. Painoarvo on suuri, sillä kalvomuovit muodostavat merkittävän osan rakentamisen ja sen koko toimitusketjun muovijätteestä.

RT solmi Green deal -sopimuksen ympäristöministeriön kanssa joulukuussa 2020 ja mukana on myös joukko muita rakentamiseen liittyviä tahoja. Yksittäiset yritykset osallistuvat sen tavoitteiden edistämiseen tekemällä sitoumuksen toimenpiteistä. 

Uusi verkkokoulutus opastaa muovien käyttöön

Motiva on tuottanut maksuttoman Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen. Se sopii muun muassa rakennushankkeiden ja -urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle ja kaupan alalle sekä työmaiden työnjohdolle.

Opas kalvomuovien erilliskeräykseen

RT on ollut mukana laatimassa oppaita, jotka perehdyttävät kalvomuovien erilliskeräyksen suunnitteluun ja lajitteluun. Lisäksi mukana on tietoa keräys- ja varastointivälineistä. Rakennustyömaiden ohella opas sopii myös laitoskäyttöön.