Yhteistyötahot ja -ohjelmat

Rakennusteollisuus RT tekee tiiviisti yhteistyötä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa edistääksemme kestävän rakentamisen ratkaisuja rakentamisen ja rakennusten koko elinkaaren kannalta.

Turvataksemme tehokkaiden ratkaisujen lisäksi muun muassa oikeanlaisen koulutussisällön kehittämisen Suomessa, tarvitsemme yhteistyötä sekä toimialamme sisällä että eri toimialojen kesken.

Rakennustietosäätiö

RTS-ympäristöluokitus

RTS-ympäristöluokitus ja RT-ympäristötyökalu on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat toteuttaa ympäristövastuullista rakentamista Suomen oloihin kehitettyä ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen.

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. Rakennusmateriaalien päästöluokituksessa luokitellaan

  • rakennusmateriaaleja
  • kiintokalusteita, kuten keittiökaappeja, tasoja ja ovia
  • päällystämättömiä huonekaluja, kuten lipastoja, hyllyjä, tuoleja ja kaappeja.

 M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä.

Green Building Council Finland

GBC Finland kokoaa yhteen suomalaisia rakennus- ja kiinteistöalan toimijoita asiantuntijaverkostoksi edistämään yhteistyössä kestävää kehitystä rakennetun ympäristön alalla.

GBC Finlandin luoma kestävän rakennetun ympäristön asiantuntijaverkosto koostuu rakennus- ja kiinteistöalan yrityksistä, materiaaliratkaisuja tarjoavista yrityksistä ja koulutusorganisaatioista. Mukana toiminnassa on myös kiinteistö- ja rakentamisen alan yhdistyksiä. Rakennusteollisuus RT on GBC Finlandin jäsen.

European Construction Industry Federation FIEC

European Construction Industry Federation FIEC toimii Brysselissä Euroopan rakennusteollisuuden edunvalvojana. Se edustaa 29 Euroopan maan ja 33 kansallisen jäsenliiton voimin niin pieniä kansallisia kuin kansainvälisiä suuryrityksiäkin, jotka toimivat talon- ja infrakentamisen toimialalla. Rakennusteollisuus RT on FIECin jäsen.

Construction Products Europe AISBL

Construction Products Europe AISBL (CPE) on Euroopan rakennustuotteiden valmistajien edunvalvoja Brysselissä. Sen keskeisenä missiona on helpottaa eurooppalaisen rakennustuoteteollisuuden kestävän kilpailun kasvua edistämällä tehokkaita rakennusten ja infrastruktuurin ratkaisuja yhteisymmärryksessä Euroopan unionin toimielinten ja yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa.

Tavoitteen saavuttamiseksi CPE valvoo Euroopan lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja taloudellisia toimenpiteitä, joilla on vaikutusta rakennusmateriaaleja ja -tuotteita valmistavaan teollisuuteen rakennusalalla, ja pyrkii samalla mahdollisuuksien mukaan varmistamaan teollisuuden etujen huomioon ottamisen.

CPE:n jäsenet ovat eurooppalaisia ja kansallisia rakennustuotevalmistajien järjestöjä ja yhdistyksiä. Rakennustuoteteollisuus RTT ry on Construction Products Europe AISBL:n jäsen.