Ympäristöluokitukset tekevät kiinteistöistä vertailukelpoisia

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja tilojen käyttäjät voivat vertailla muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin.

Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja ottaen huomioon rakennuksen elinkaarivaatimukset.

Rakennuksia arvioidaan eri kategorioihin jaettujen osa-alueiden mukaan. Kategoriat vaihtelevat eri luokitustavoissa. Arvioitavat kategoriat sisältävät indikaattoreita, joille on asetettu raja-arvoja perustuen joko kansallisiin tai kansainvälisiin säännöstöihin. Kohteen kokonaisarvosana muodostuu erilaisten painotuskerrointen mukaan.

Käytössä lukuisia eri luokitusjärjestelmiä

Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kotimainen RTS-ympäristöluokitus sekä kansainvälisesti käytössä olevat BREEAM ja LEED. Näiden lisäksi maailmalla on runsaasti joko paikallisia tai alueellisia luokitusjärjestelmiä.

Laajojen ympäristöluokitusten lisäksi käytössä on vain joihinkin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja, kuten EU:n alueella rakennusten energiatodistus ja Suomessa sisäilmaluokitus ja taloyhtiön kuntotodistus.

RTS-ympäristöluokitus

RTS-ympäristöluokitus on tarkoitettu rakennushankkeiden tilaajille, jotka haluavat toteuttaa ympäristövastuullista rakentamista Suomen oloihin kehitettyä ympäristöluokitusjärjestelmää hyödyntäen.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on englantilainen ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. LEED:in tavoin BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen ympäristötehokkaiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista.

Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.

Muita luokitusjärjestelmiä