Rakennettu ympäristö ja ilmastonmuutos

Rakennetulla ympäristöllä on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Liikenne mukaan lukien rakennetun ympäristön osuus energiankäytöstä on 60 prosenttia ja päästöistä 55 prosenttia.

Rakennusten energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia. Suurin potentiaali on jo olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa. Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä on kustannustehokkain keino hillitä ilmastonmuutosta.

Käytön aikainen energiankulutus ratkaisevaa

Energia- ja ympäristötehokkuuden kannalta on tärkeää huomioida rakennuksen koko elinkaari, sillä valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Rakennuksia lämmitetään, jäähdytetään ja niissä kuluu sähköä.

Rakentamisen ja rakennusmateriaalien osuus koko elinkaaren aikaisista päästöistä on suuruusluokkaa 20 prosenttia. Suhteellinen osuus voi tulevaisuudessa nousta kun uudet talot kuluttavat entistä vähemmän energiaa, mutta absoluuttinen osuus ei kuitenkaan merkittävästi.

Suhteellistakin osuutta tarkasteltaessa ja arvioitaessa on aina otettava huomioon rakennusmateriaalien merkitys rakennusten teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien saavuttamisessa ja ylläpitämisessä pitkän käyttöiän aikana.

Katso myös