Mitä on kestävä rakentaminen

Kestävässä rakentamisessa olennaista on tarkastella eri ratkaisuja rakennuksen koko elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta. Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä, vähäpäästöisyys tai energiatehokkuus eivät esimerkiksi saa ohjata valintoja terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Huomio elinkaarikustannuksiin

Kestävän kehityksen periaatteiden tuominen osaksi rakennushanketta vaatii uudistamaan rakentamisen panos-tuotosajattelua. Laskennan painopiste on siirrettävä investointivaiheesta täyteen elinkaareen, sillä elinkaaren mittaan kertyvät kustannukset ovat merkittäviä. Samaan aikaan on tehtävä kiinteistön omistajan, käyttäjän ja ympäristön kannalta mahdollisimman optimaalisia ratkaisuja.

Työ vaatii eri osapuolten tiivistä yhteistyötä. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla teknisillä ratkaisuilla ja huolellisella toteutuksella on olennainen merkitys kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Katso myös