Rakenteet ja rakennustuotteet ovat tärkeä osa kestävää rakentamista

Vähäpäästöinen, viihtyisä ja pitkäikäinen rakennus ei synny optimoimalla yksittäisiä rakennusosia. Rakennustuotteiden ja -materiaalien vaikutuksia on aina arvioitava koko rakennuksen ja sen elinkaaren kannalta.

Esimerkiksi materiaalien huollon tarve ja valittujen ratkaisujen vaikutus rakennuksen käytön aikaiseen energiankulutukseen ovat keskeisiä ympäristövaikutusten hallinnassa. 

Rakennus on aina kokonaisuus materiaaleja ja toimintoja

Rakennus on aina lukuisten materiaalien ja teknisten toimintojen kokonaisuus. Koska eri rakennusmateriaalit vaikuttavat eri tavoin muun muassa rakennuksen lämmöneristyskykyyn ja pitkäaikaiskestävyyteen, materiaalien ympäristövaikutuksia ei voi verrata keskenään vain materiaalien valmistusvaiheen perusteella, vaan aina osana koko rakennusta ja sen elinkaarta.

Lisäksi vertailtavien ratkaisujen on oltava toiminnallisesti vastaavia eli niiden on täytettävä samat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Myös huolto- ja korjaustoimenpiteiden aiheuttamat ympäristö- ja kustannusvaikutukset tulee ottaa huomioon koko elinkaaren ajalta.

Oikea materiaali oikeaan paikkaan

Kestävään rakentamiseen tulee käyttää kestäviä ja toimivia materiaaleja, joita on osattava yhdistää oikein. Rakenteiden ja niissä käytettyjen materiaalien luotettava pitkäaikaiskestävyys on tarpeen, jotta rakennukselle luvatut ominaisuudet säilyvät koko tavoitellun käyttöiän ajan.

Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa rakennusfysiikka on hallittava entistä paremmin. On tärkeä tunnistaa ja minimoida eri ratkaisujen lämpö- ja kosteustekniset riskit.

RT:n kanta

  • Tarkastelun lähtökohtana tulee aina olla koko rakennus, sen ominaisuudet ja tilaajan määrittämä käyttöikä,
  • Rakennustuotteet toimivat osana kokonaisuutta eli rakennusta, eikä niiden ympäristövaikutuksia voi verrata keskenään ottamatta huomioon niiden vaikutusta toisiinsa ja lopulliseen käyttökohteeseen.
  • Rakennustuotteet ovat vain välituotteita. Siksi eri materiaalien ympäristövaikutuksia ei tule ohjata normein.