Rakennuksen elinkaari kestävän rakentamisen lähtökohtana

Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia on tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Rakentaminen on vain pieni osa kiinteistön elinkaarta.

Elinkaarella tarkoitetaan jaksoa maankäytön ja rakentamisen suunnittelusta ja raaka-aineiden hankinnasta rakentamiseen ja aina rakennuksen purkuun ja purkutuotteiden lajitteluun saakka.

Rakentamisen elinkaariarvioinnissa rakennuksen elinkaari eri vaiheina käsittää

  • raaka-aineiden oton,
  • rakennustuotteiden valmistamisen raaka-aineista,
  • kuljetukset,
  • siirrot,
  • itse rakentamistapahtuman,
  • rakennuksen käytön sisältäen ylläpidon,
  • huollon ja korjaukset sekä
  • lopulta rakennuksen poiston käytöstä ja tästä purkamisen kautta syntyvien jätteiden uudelleen käyttö, kierrätys tai loppusijoitus.

Erityyppisillä rakennuksilla on hyvin erilainen elinkaari ja kestävyys. Käytännössä tilaaja määrittelee rakennuksen tavoitellun käyttöiän, joka ohjaa eri valintoja suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelussa tehdään pitkävaikutteisia päätöksiä

Merkittävimmät päätökset rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa ja rakentamisessa tehtyjä valintoja ei voi aina muuttaa käytön aikana tai muuttaminen on kallista.

Kustannuksia vertailtaessa ei voi tarkastella vain investointeja, vaan elinkaaren mittaan kertyvät kustannukset ovat oleellisia. Samoin rakennuksen energiankulutus ja ylläpito on huomioitava koko käyttöajalta, joka voi olla 50 tai jopa 150 vuoden pituinen.

Rakennuksen teknisten ominaisuuksien parantaminen saattaa esimerkiksi kasvattaa kustannuksia ja päästöjä valmistusvaiheessa, mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus, ympäristökuormitus ja kustannukset voivat pienentyä huomattavasti.

RT:n kanta

  • Kestävää rakentamista tai vaikkapa vain sen ekologista osaa tulee arvioida rakentamisen lopputuotteen – rakennuksen tai vaikka sillan – koko elinkaaren näkökulmasta.
  • Hankintamallien valintaperusteina on korostettava kokonaistaloudellisuutta ja elinkaariedullisuutta. Tämä edellyttää toimintakulttuurin muutosta, jolloin hankkeissa on siirryttävä osaoptimoinnista kokonaisuuksien hallintaan ja elinkaarivastuuseen.

 Rakennuksen elinkaari 

 Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin