Kestävä rakentaminen

Rakennusteollisuus RT on käynnistänyt kestävän rakentamisen ohjelman tuodakseen alan teolliset toimijat yhteen alan kestävyyshaasteita ratkaisemaan.

Talvella 2022 käynnistetty ja vuoteen 2023 jatkuva ohjelma kokoaa rakennusalan teolliset toimijat yhteen tuottamaan uutta tietoa ja ymmärrystä ympäristön kannalta kestävästä rakentamisesta sekä vauhdittamaan rakennusalan kestävyysloikkaa konkreettisin toimenpitein.

Ohjelma luo kokonaiskuvaa kestävästä rakentamisesta sekä nostaa ekologisesti kestävän rakentamisen osaamistasoa yrityksissä ja kumppaniverkostossa. Tavoitteena on myös edistää T&K- ja innovaatiohankkeita sekä luoda parempia kilpailuedellytyksiä ympäristölähtöiselle rakentamiselle. 

Ympäristösääntelyn nopea muutostahti sekä EU:n ja Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet haastavat voimakkaasti rakennusalaa. Vaikuttajajärjestönä RT:lle on tärkeää myös ennakoida tulevia kehityssuuntia ja tarjota onnistuneelle sääntelylle välttämätön oikea tietopohja. 

Kestävän rakentamisen ohjelma on luonteeltaan toimenpideohjelma, joka muodostuu kahdesta osa-alueesta:

  • OSA-ALUE 1: Ekologisen kestävyysarvioinnin kehittäminen
    Teema A: Tasapainoinen vähähiilisyys (jalanjälki, kädenjälki ja taksonomia)
    Teema B: Biodiversiteetti rakennusalalla 
  • OSA-ALUE 2: Hankinnan ja kilpailutuksen kehittäminen

Kestävän rakentamisen foorumi 28.10.2022

RT järjesti lokakuussa 2022 webinaarimuotoisen Kestävän rakentamisen foorumin. Katso tallenne alta tai tästä linkistä.