Ympäristö ja energia

Suomen pyrkimyksenä on täyttää EU:n asettamat energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja torjua ilmastonmuutoksen etenemistä. Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden tehtävänä on kehittää ja ottaa käyttöön parhaat sekä kustannustehokkaimmat keinot rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävässä roolissa on rakennettu ympäristömme, jossa aiheutuu huomattava osa yhteiskunnan energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän vuoksi tarvitsemme kestävän rakentamisen ja kiinteistön käytön ratkaisuja.

Pyrkimyksenä on tuottaa pitkäikäisiä, energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia ja rakenteita, jotka ovat turvallisia ja terveellisiä, muuntojoustavia ja arvonsa säilyttäviä. Ne ovat samalla myös kilpailukykyisiä niin kustannus- kuin tuottotavoitteiltaankin.

Rakennusta tarkasteltava kokonaisuutena

Oleellista ympäristön ja ilmaston kannalta on tarkastella rakennuksen vaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Päätöksenteon pohjaksi on saatava puolueetonta, luotettavaa ja kansantajuista tietoa rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista sekä eri ratkaisujen investointi- ja käyttökustannuksista.

Kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien yhteistyötä. Ammattitaitoisella suunnittelulla, toimivilla ja pitkäikäisillä teknisillä ratkaisuilla sekä huolellisella toteutuksella on kaikilla suuri merkitys lopputulokseen.

Oikeanlainen käyttö, suunnitelmallinen ylläpito ja huolto sekä oikea-aikaiset korjaukset varmistavat käytännön kestävyyden ja pienen elinkaarenaikaisen ympäristökuormituksen.

 

RT:n kanta

  • Oleellista on tarkastella rakennusta kokonaisuutena ja koko elinkaaren ajalta, mikä on myös eurooppalaisten standardisoitujen arviointimenetelmien lähtökohta.Läpinäkyvät, standardisoidut laskentatyökalut rakennusten koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusten ja laajemmin kestävyyden arviointiin parantavat myös arviointitulosten uskottavuutta.
  • Euroopan unionissa ja kansallisesti asetetuilla määräyksillä tulee antaa vain tavoitteet rakennuksen tai jopa laajemmin, kaavoitetun alueen energiankulutukselle ja hiilidioksidipäästöille. Teollisuuden tehtävänä on kehittää parhaat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut vaatimusten täyttämiseksi.