Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulailla pyritään torjumaan harmaata taloutta ja estämään sellaisten alihankkijoiden käyttö, jotka eivät huolehdi velvoitteistaan yhteiskuntaa kohtaan.

Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tuli voimaan vuoden 2007 alusta. Vuonna 2012 lakiin tuli merkittäviä rakennusalaa koskevia tiukennuksia. Tilaajan on lain mukaan pyydettävä ja alihankkijan annettava laissa luetellut selvitykset toiminnastaan.

Mitä tilaajan pyydettävä ja urakoitsijan toimitettava?

Tilaajan täytyy pyytää ja urakoitsija täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään 3 kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

• Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
• Tapaturmavakuutustodistus

Tilaajan on tarkistettava nämä tiedot ja selvitykset ennen sopimuksen tekemistä. Jos alihankkijan asiat ovat kunnossa, hänen kanssaan voidaan allekirjoittaa sopimus. Tarkistetut selvitykset on talletettava kahdeksi vuodeksi. Aika lasketaan sovitun työn päättymisestä.

Ei sopimusta, jos asiat eivät ole kunnossa

Alihankkijan kanssa ei pidä tehdä sopimusta, jos alihankkijalla on maksamattomia veroja eikä niiden maksamisesta ole tehty maksusuunnitelmaa. Sopimusta ei pidä tehdä myöskään silloin, jos alihankkija ei ole maksanut eläkemaksuja ja jos yhtiön vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa.

Luotettava kumppani -ohjelma auttaa

Luotettava Kumppani -palvelu hakee tilaajavastuulain vaatimat tiedot yrityksesi puolesta, koostaa niistä Luotettava Kumppani -raportin ja pitää sen aina ajan tasalla. Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palvelusta ja muista yrityksen arkea helpottavista palveluista saat lisätietoa osoitteesta www.vastuugroup.fi.

Laiminlyönneistä voi tulla maksuja

Lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen tilaajavastuutarkastajat. Virasto voi määrätä lakia rikkoneelle tilaajalle 1600–16000 euron laiminlyöntimaksun. Se voidaan määrätä, jos selvityksiä ei ole tehty lainkaan tai niissä on puutteita.

Rakennusalalla korotettu laiminlyöntimaksu 

Rakennusalalla tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu. Näin voidaan menetellä, jos sopimus on tehty sellaisen yrityksen kanssa, jossa määräävässä asemassa oleva henkilö on liiketoimintakiellossa. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä tilaajalle myös silloin, kun hänen on täytynyt tietää, että toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana ja sopimuspuolena. Tästä huolimatta tilaaja tekee sopimuksen. Korotetun laiminlyöntimaksun suuruus on 16 000–50 000 euroa. Maksut määrätään sopimuskohtaisesti.

Tilaajavastuulain toimintaperiaatteet