Tiedonantovelvollisuus

Verohallinnolle on toimitettava kuukausittain työmaakohtaisesti tiedot rakennusurakoista, työntekijöistä, työnantajista ja työsuhteista.

Rakennusurakoita ja työntekijöitä koskevasta kuukausittaisesta tiedonantovelvollisuudesta säädetään verotusmenettelylain muutoksissa. Muutokset ovat astuneet voimaan ilman siirtymäaikaa 1.7.2014. 

Jokaisen rakentamispalveluja tilaavan on ilmoitettava yli 15 000 euron sopimuksien osalta joka kuukausi Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava sähköisesti Verohallinnon ohjeessaan tarkemmin määräämät tiedot.

Päätoteuttaja ilmoittaa yhteisen rakennustyömaan tiedot

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan tulee ilmoittaa kuukausittain kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Jokaisen työnantajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan pitää puolestaan ilmoittaa päätoteuttajalle tämän tarvitsemat tiedot. Ilmoitettavat tiedot on määritelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa.

Tiedot perille määräaikana ja sähköisesti

Tiedot on annettava Verohallinnolle kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden viidenteen päivään mennessä. Tiedot toimitetaan sähköisesti.

Mikä on yhteinen työmaa?

Työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus koskee yhteisellä rakennustyömaalla työskenteleviä. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden yhteistyöryhmässä on laadittu muistio, jossa käsitellään sitä, mitä rakentaminen ja yhteinen rakennustyömaa sekä sillä työskentely on.

Järjestelmiä ja toimintatapoja tarkistettava

Yritysten on tarkistettava toimintatapojaan ja järjestelmiään niin, että ne selviytyvät tiedonantovelvoitteista. Tämä tarkoittaa mm. parempaa kulunseurantaa työmailla ja sitä, että yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevät työnantajat ilmoittavat hyvissä ajoin päätoteuttajalle verohallinnon tarvitsemat tiedot työntekijöistään.

Rakennusteollisuus RT on yhdessä Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa kehittänyt sähköisiä järjestelmiä, joiden avulla tiedonantovelvollisuudesta selvittäisiin mahdollisimman vähällä käsityöllä. Näihin apuvälineisiin voit tutustua osoitteessa www.veronumero.fi.

Koskee myös yksityishenkilöitä

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityishenkilöitä, jotka rakennuttavat rakennusta, joka tarvitsee rakennusluvan. Yksityishenkilöiden on ilmoitettava Verohallinnolle maksamansa palkat, käyttämänsä alihankkijat ja niille maksamansa maksut ennen kuin rakennus otetaan käyttöön. Tiedot on toimitettava myös alle 15 000 euron sopimuksista.

Tietoja ei tarvitse ilmoittaa kuukausittain vaan yhdellä kertaa ennen loppukatselmusta tai käyttöönottotarkastusta.

....................

Katso myös