Esimerkkejä käännetyn alv:n soveltamisesta

Esimerkkejä erilaisista tapauksista, joissa käännettyä arvonlisäveroa joko sovelletaan tai ei sovelleta.

Esimerkki 1: Pääurakoitsija-aliurakoitsija
Esimerkki 2: Välimies mukana
Esimerkki 3: Emoyhtiö mukana
Esimerkki 4: Kauppa-urakoitsija-yksityisasiakas
Esimerkki 5: Maanrakennusta aliurakkana
Esimekki 6: Kodinkonekauppaa ja asennusta
Esimerkki 7: Keittiökalusteita ja asennusta
Esimerkki 8: Kunta vuokraa kaivinkonetta

Esimerkki 1: Pääurakoitsija-aliurakoitsija 

Pääurakoitsija B on sopinut putkiurakoitsija A:n kanssa tietyn aliurakan suorittamisesta. Käännetty verovelvollisuus soveltuu A:n myyntiin B:lle (lasku 0 %), koska kysymys on rakentamispalvelun myynnistä ja ostaja myy säännöllisesti rakentamispalveluja. Pääurakoitsija myy edelleen rakentamispalvelun ostaja C:lle, joka ei myy rakentamispalveluja eikä myy rakentamispalvelua edelleen. Laskutus tapahtuu normaalisti 24 %:n verolla.

A ilmoittaa kausiveroilmoitukseen käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvan myynnin. B ilmoittaa kausiveroilmoitukseen käännetyn piiriin kuuluvan oston ja ostosta laskettavan veron sekä suoritettavana että vähennettävä verona.

Sivun alkuun

Esimerkkki 2: Välimies mukana

LVI-urakoitsija A myy rakentamispalvelun satunnaisesti rakentamispalvelua myyvälle välimies V:lle, joka myy rakentamispalvelun edelleen Pääurakoitsija P:lle. Tämä myy rakentamispalveluja säännöllisesti. P myy rakentamispalvelun edelleen Ostaja C:lle, joka ei myy rakentamispalveluja eikä myy rakentamispalvelua edelleen.

Käännetty verovelvollisuus soveltuu A:n myyntiin V:lle ja V:n myyntiin P:lle välimiessäännön mukaisesti. A ja V ilmoittavat verottoman myynnin kausiveroilmoituksessaan. V ja P ilmoittavat verovelvollisina ostajina verottomat ostot ja ostosta lasketun veron sekä suoritettavana verona että vähennettävänä verona. P laskuttaa C:tä verollisella laskulla ja ilmoittaa myynnin veron kausiveroilmoituksessa.

Sivun alkuun

Esimerkki 3: Emoyhtiö mukana

Konsernissa on sovittu, että emoyhtiö ostaa konsernin kiinteistöyhtiötä koskevat rakentamispalvelut. Emoyhtiö E sopii Urakoitsija U:n kanssa Kiinteistöyhtiö K:n korjausurakasta. U myy rakentamispalvelut ensin E:lle, joka myy ne edelleen K:lle.

Koska E myy rakentamispalveluja vain satunnaisesti, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta U:n myyntiin E:lle. U laskuttaa E:tä verollisella laskulla ja ilmoittaa verollisen myynnin veron kausiveroilmoitukseen. E laskuttaa K:ta verollisella laskulla ja ilmoittaa myynnin veron ja oston vähennettävän veron.

Sivun alkuun

Esimerkki 4: Kauppa-urakoitsija-yksityisasiakas

Rautakauppa R on myynyt yksityisasiakkaalle A keittiöpaketin valmiiksi asennettuna. Rautakauppa on sopinut urakoitsija U:n kanssa, että hän suorittaa alihankintana keittiön asennuksen.

Koska Rautakauppa R harjoittaa säännöllisesti vastaavaa kauppaa, pidetään R:n myyntiä A:lle rakentamispalvelun myyntinä. Tästä seuraa, että Urakoitsija U:n myymään rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, eli U laskuttaa R:ää 0-verolla. R laskuttaa A:ta normaalisti verollisella laskulla, koska on kyse myynnistä yksityishenkilölle.

Sivun alkuun

Esimerkki 5: Maanrakennusta aliurakkana

Maanrakennusurakoitsija M on sopinut Pääurakoitsija P:n kanssa kokonaisurakasta, joka käsittää maamassojen kaivuun talonrakennuskohteessa ja niiden poiskuljetuksen. M on edelleen sopinut alihankintana Kuljetusyrittäjä K:n kanssa maamassojen poiskuljetuksen kuorma-autolla.

Koska kuljetuspalveluja ei katsota rakentamispalveluksi, K veloittaa M:ää normaalisti verollisella laskulla. Koska M:n suorittama maamassojen kaivuu on rakentamispalvelua, M:n P:ltä veloittama kokonaisurakka katsotaan kuuluvaksi käännetyn verovelvollisuuden piiriin. Veloitus tapahtuu 0-verolla. Tässä tapauksessa pääsuorite on kaivuu ja sivusuorite kuljetuspalvelu, ja verokohtelu määräytyy pääsuoritteen mukaisesti.

Sivun alkuun

Esimerkki 6: Kodinkonekauppaa ja asennusta

Kodinkonekauppa K myy yksityisasiakkaalle jääkaapin, pakastimen, mikroaaltouunin ja astianpesukoneen asennettuna. Kauppa sisältää myös vanhojen koneiden poisviennin. K ostaa alihankintana asennuspalvelut Asennusliike A:lta.

Koska K:n myynti asiakkaalle sisältää vain vähäisen asennuksen, sitä pidetään tavaran myyntinä. A:n myyntiin K:lle ei sovelleta käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, koska K:n myynti ei ole tässä tapauksessa rakentamispalvelua vaan tavaran myyntiä.

Sivun alkuun

Esimerkki 7: Keittiökalusteita ja asennusta

Keittiökalustevalmistaja myy asiakkaalle keittiökalusteet koneineen asennettuna. Keittiökalustevalmistaja K ostaa asennuspalvelut alihankintana Asennusliike A:lta ja keittiökoneet Kodinkonekauppa KK:lta. Koska K:n myynti asiakkaalle sisältää myös merkittävän asennuksen, pidetään myyntiä rakennuspalvelun myyntinä.

Jos asiakas ei ole yksityishenkilö vaan esimerkiksi rakennusliike, sovelletaan myyntiin käännettyä verovelvollisuutta ja 0-verokantaa. Jos asiakas on yksityishenkilö, myynti on normaalia verollista myyntiä.

Koska K myy rakentamispalveluja muuten kuin satunnaisesti, sovelletaan A:n asennustyön myyntiin käännettyä verovelvollisuutta. Koska KK myy K:lle vain koneita, on kysymyksessä normaali verollinen tavaran myynti.

Sivun alkuun

Esimerkki 8: Kunta vuokraa kaivinkonetta

Kunta vuokraa tuntilaskutuksella kaivinkoneen kuljettajalla käyttöönsä. Konetta käytetään mm. puiston mullan levitykseen, viemärin kaivuuseen, tien kuoppien täyttöön jne. Koska konetta kuljettajineen käytetään kuitenkin pääosin kiinteistöön tai pysyvään rakennelmaan kohdistuvaan työhön, sovelletaan koko laskutukseen pääsuoritteen mukaisesti käännettyä verovelvollisuutta.

Sivun alkuun