Rakenneratkaisut kehittyneet

Uusien talojen rakenneratkaisut ovat yhä kehittyneemmät. Entistä enemmän huomiota kiinnitetään mm. sisäilman laatuun ja kosteudenhallintaan.

Kosteus hallitaan rakentamisessa paremmin. Yhä suurempi osa märkätiloista rakennetaan käyttäen tarkasti testattuja ja sertifioituja tuotteita, järjestelmiä ja menetelmiä. Työmailla toimitaan rakentamisen eri vaiheet kattavien kosteushallintasuunnitelmien mukaan.

Parempaa sisäilmaa

Uusien asuntojen rakentamisessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota myös sisäilman laatuun, missä riittävällä ilmanvaihdolla on suuri merkitys. Rakentamisessa käytetään yhä yleisemmin vähäpäästöisiä M1-luokan materiaaleja ja tuotteita. Ensimmäiset nimenomaan allergikoille tarkoitetut asunnot on jo rakennettu.

Ympäristötietoisempaa rakentamista

Edistyneimmissä rakennusyrityksissä on käytössä järjestelmiä, joiden avulla voidaan mitata rakentamisen ympäristövaikutuksia ja ottaa ne huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Ympäristötietoisempaan rakentamiseen kuuluu olennaisena osana myös järkevä energiatalous.

Asuntojen varustetaso noussut

Uusien asuntojen varustetaso on jatkuvasti parantunut. Säilytys- ja kodinhoitotilaa on usein enemmän, samoin sähkö- ja antennirasioita. Asuntojen pohjaratkaisut ovat kehittyneet toimivammiksi.

Monet asunnot varsinkin kasvukeskuksissa on varustettu laajakaistaisilla internetyhteyksillä. Asukkaiden käytettävissä voi olla monenlaista asumista helpottavaa ja asumisen turvallisuutta lisäävää automatiikkaa hälytys- ja ohjausjärjestelmineen.

Hyvin suunniteltuihin perusratkaisun on usein mahdollista tehdä myös erilaisia lisä- ja muutostöitä.