Osakkaan ja yhtiön vastuut

Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkaiden velvollisuus on huolehtia rakennusten ja asuntojen kunnossapidosta rakennuksen elinkaaren ajan.

Yhtiön ja osakkaan välinen vastuunjako kunnossapidosta on määritelty asunto-osakeyhtiölaissa. Siinä määritellystä vastuunjaosta voidaan kuitenkin poiketa taloyhtiökohtaisessa yhtiöjärjestyksessä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa

  • rakennuksen ulkopuolisista osista,
  • rakenteista,
  • eristeistä ja
  • sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi- viemäri, ilmanvaihto- ja muista sen kaltaisista perusjärjestelmistä.

Osakas puolestaan vastaa hallitsemansa huoneiston

  • sisäosista, kiinteistä kalusteista (esim. jääkaappi),
  • pintamateriaaleista ja 
  •  muista hallinnassaan olevista tiloista.

....................

Katso myös