Luotettavat rakentajat

Asunnon ostajan on hyvä selvittää, kenen kanssa on elämänsä suurinta kauppaa tekemässä. Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset toimivat rakennusalalla pitkäjänteisesti ja haluavat palvella asiakkaitaan.

Rakennusliikkeen tai rakennuttajan aiemmat referenssit ja useamman vuoden kestänyt toiminta puhuvat puolestaan.

Asuntotuottajan yleiset pätevyysvaatimukset

Jokaisen asuntorakentamista harjoittavan yrityksen tulee täyttää seuraavat perusedellytykset, jotta asunnonhankkijat saavat tarpeitaan sekä sovittua hinta- ja laatutasoa vastaavat asunnot.

Asuntorakentajan on

 • otettava huomioon asiakkaiden tarpeet
 • toimittava vastuullisesti ja pitkäjänteisesti
 • tunnettava asuntokauppalain velvoitteet ja vastuut
 • toimittava rehellisesti ja ammattitaitoisesti
 • hoidettava yhteiskunnalliset velvoitteensa
 • yrityksellä on oltava Rakentamisen Laatu ry:n toteama pätevyys: sillä on riittävät tekniset ja taloudelliset resurssit sekä hyväksyttävä laadunvarmistus

RT:n jäsenyritysten lisäedut ja -palvelut

Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenyritykset sitoutuvat toimimaan edellä esitettyjen perusvaatimusten mukaisesti.

Lisäksi ne tarjoavat asunnonostajille seuraavia etuja ja palveluita

 • yhteistyössä asuntorakennuttajien kanssa kehitetty asuntotuotannon laadunvarmistusmalli
 • hyvän rakennustavan sekä muiden yleisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen noudattaminen
 • asuntokauppalain vaatimusten mukaiset urakkasopimusmallit
 • asunnonhankintaa helpottavat ja vaihtoehtoja lisäävät
 • asuntorahoitusmallit (eräät jäsenyritykset)
 • panostaminen palvelukulttuuriin ja jatkuvaan koulutukseen
 • mm. perustajaurakoinnin tuoma kokemus ja referenssit asiakaslähtöisestä asuntotuotannosta
 • aina ajan tasalla oleva monipuolinen asiantuntemus