Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta

Maanmittauslaitos on selvittänyt tutkimuksessaan asuntotonttien hintojen kehitystä suhteessa asuntojen hintakehitykseen. Tarkastelu on tehty kolmena poikkileikkausajankohtana (1995, 2005 ja 2015) ja tiheällä alueellisella jaotuksella. Tuloksena on maapohjan laskennallinen osuus käytetyn asunnon hinnasta.

Tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa tehty tontti- ja asuntohintojen vertailua tarkalla aluejaolla, käytännössä postinumeroalueittain. Tilastokeskus tuottaa vanhojen asuntojen hinnoista postialuekohtaista tietoa. Maanmittauslaitoksen tonttien kauppahintadataan on vuodesta 2017 lähtien voitu liittää tieto sijainnista tietyllä postialueella. Näin tarjoutui mahdollisuus selvittää, miten kaupunkien keskusta-alueet poikkeavat reunoista, ja miten metropolialueen sisällä tontin osuus asunnon hinnasta vaihtelee.

Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat muun muassa: Mikä on ollut tonttien hintakehitys kasvukeskuksissa vuodesta 1995 alkaen? Miten maan hinnan nousu on vaikuttanut vanhojen asuntojen hintakehitykseen, tai päinvastoin? Miten maan hinnan merkitys asumisen hintaan eroaa esimerkiksi Helsingin, pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Oulun välillä?