Peruskorjaukset ja remontit

Rakennuksia on ajoittain peruskorjattava tai remontoitava. Korjauksilla rakennukset pidetään kunnossa sekä lisätään kiinteistön arvoa ja asumisviihtyvyyttä.

Hyvä urakoitsija pitää työmaan mahdollisimman siistinä ja asukkaat ajan tasalla urakan etenemisestä. On kuitenkin selvää, että töiden suorittaminen näkyy ja kuuluu kiinteistössä.
Esimerkiksi vanhojen rakenteiden purkamisesta ja uusien tekemisestä aiheutuu aina melua, pölyä ja roskaa.

Veden ja sähkön kulku saatetaan joutua katkaisemaan kokonaan tai niissä voi ilmetä ajoittaisia häiriöitä. Töitä joudutaan tekemään ja materiaaleja kuljettamaan ahtaissa tiloissa, mikä vaikeuttaa kulkemista.

Peruskorjausurakka taloyhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus

Taloyhtiön peruskorjausurakka sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan välillä. Sopimukseen sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Ehdot eivät velvoita urakoitsijaa tekemään urakkaan kuulumattomia töitä yksittäisille osakkaille. Jos osakas haluaa tilata töitä omaan laskuunsa, niistä on sovittava erikseen.

Mikäli osakas on kuluttaja, sovelletaan osakkaan ja urakoitsijan väliseen sopimukseen kuluttajansuojalakia. Siinä on säädetty mm. urakoitsijan vastuusta. Sopimukset ja niihin liittyvät tarjoukset ja vastaukset kannattaa aina tehdä kirjallisesti.

Kun osakas teettää töitä peruskorjauksen yhteydessä

Yleensä tarjoukset tehdään osakkaille kiinteähintaisena. Kuluttajansuojalain 8 luvun 25 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen palvelun hintarakennetta asiakkaalle. Kuluttajalle hinnat on ilmoitettava arvonlisäverollisina. Hinnassa kannattaa eritellä työn ja materiaalien osuus, sillä asiakkaalla voi olla oikeus saada työn osuudesta kotitalousvähennys verotuksessa.

Osakkaan ja taloyhtiön välisistä suhteista on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa. Ennen töiden tilaamista osakkaan tulee selvittää asunto-osakeyhtiöltä, voiko hän teettää työn ja tarvitaanko esimerkiksi lupia tai suostumuksia.

Suojaa huoneisto ja vie arat tavarat pois

Putkiremontti tai muu peruskorjaus tehdään ”vanhaan” rakennukseen, jossa usein samanaikaisesti säilytetään osakkaiden omaisuutta ja ehkä jopa asutaan. Huoneet ja tavarat kannattaa suojata. Arvotavarat ja pölylle erityisen herkkä omaisuus kannattaa säilyttää kokonaan muualla remontin ajan, sillä rakennuspöly on erittäin hienojakoista ja kulkeutuu pienistäkin raoista.

Suojaamista varten on olemassa erilaisia materiaaleja. Itse suojaaminenkin voi aiheuttaa jonkin verran kulumista huoneistoon. Esimerkiksi tapetti- tai maalipintaa voi tarttua suojausteippiin.

Asukkaan kannattaa hankkia kotivakuutus viimeistään ennen remontin alkamista.

Turvallisuusmääräyksiä on noudatettava

Kaikkien osapuolten turvallisuuden vuoksi asukkaiden tulee noudattaa turvallisuudesta annettuja ohjeita. Suurissa peruskorjaushankkeissa asukkaat joutuvat usein muuttamaan kokonaan pois työn ajaksi.

Mikäli talossa asutaan remontin aikana, tärkein ohje on se, ettei työmaa-alueelle saa mennä lainkaan ilman vastaavan mestarin nimenomaista lupaa, oli kyseessä sisä- tai ulkotilat.

....................

Katso myös