Taloyhtiössä asuvalle

Asuminen taloyhtiössä tarkoittaa vastuuta omasta asumisesta, mutta myös huolehtimista yhtiön yhteisistä asioista. Hoidetussa taloyhtiössä on helppo olla osakkaana. Myös asuntojen arvo säilyy, kun talo on kunnossa.

Taloyhtiössä asuminen edellyttää toisten asukkaiden kunnioittamista ja huomioonottamista sekä neuvotteluja. Se edellyttää myös halua toimia yhteiseksi hyväksi  ̶  oman ohella myös yhteisestä omaisuudesta huolehtimista.

Uusia ja vanhoja rakennuksia on huolettava ja tarvittaessa korjattava. Uudet rakennukset sisältävät myös paljon talotekniikkaa, jota on osattava käyttää oikein. Yksittäisten asukkaiden toiminta voi vaikuttaa koko taloyhtiön kuntoon.

Suunnitelmallista asumista

Taloyhtiön pitäminen kunnossa edellyttää suunnitelmallista toimintaa, asioihin perehtymistä ja vastuun kantoa. Lyhytjänteinen säästäminen voi käydä ajan oloon kalliiksi ja alentaa myös osakkeiden asuntojen arvoa. Tiedossa oleviin korjauksiin kannattaa varautua, eikä niitä voi lykätä loputtomiin.