Rakennuttajan vastuut

Rakennuttaja, myös omaa kotiaan rakennuttava yksityishenkilö, on vastuussa työmaan työturvallisuudesta. Myös yksityishenkilön on ilmoitettava verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä.

Rakennuttaja vastaa työturvallisuudesta – myös pientalotyömaalla

Yksityishenkilö, joka on rakentamassa itselleen taloa, toimii rakennuttajana. Rakennusluvassa ja lainsäädännössä rakennuttajasta käytetään termiä rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Pientalon rakennuttaja vastaa pientalotyömaan työturvallisuudesta, ellei sitä ole sopimuksin siirretty muiden vastuulle (esim. vastaavalle työnjohtajalle tai päätoteuttajalle).

Työturvallisuuden kannalta keskeistä on mm.

  • huolehtia putoamissuojauksesta,
  • materiaalien siirtojen ja nostojen turvallisuudesta sekä siitä, että
  • työntekijöillä on asianmukaiset suojavarusteet.

Ilmoitusvelvollisuus myös omakotirakentajille

Jokaisen rakentamispalveluja tilaavan on heinäkuun 2014 alusta lähtien ilmoitettava verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös yksityishenkilöitä, joka rakennuttavat rakennusta, joka tarvitsee rakennusluvan.

Yksityishenkilöiden on ilmoitettava verohallinnolle maksamansa palkat, käyttämänsä alihankkijat ja niille maksamansa maksut ennen kuin hän ottaa rakennuksen käyttöön.

.......................

Katso myös