Energiamääräykset ja pientalorakentaja

Rakentamista säätelevät energiamääräykset ovat tiukentuneet viime vuosina. Ne koskevat sekä uudis- että korjausrakentamista.

Uudet pientalot ovat erittäin energiatehokkaita. Kaikki uudet pientalot ovat lähellä matalaenergiatasoa. 

Monilla talotoimittajilla on mallistossaan tarjolla myös passiivitalon kriteerit täyttäviä taloja.

Rakennuksen kokonaisenergiankulutus huomioon

Vuonna 2012 voimaan tulleissa rakentamismääräyksissä määriteltiin ensimmäistä kertaa vaatimukset rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle. Mukaan lasketaan kaikki rakennuksessa käytetty energia, eli

  • lämmitykseen,
  • jäähdytykseen,
  • lämpimään käyttöveteen
  • valaistukseen ja
  • sähkölaitteisiin käytetty energia.

Aiemmin vaatimustaso energiatehokkuudelle oli määritelty erikseen eri rakennuksen osille (esim. ikkunan ja seinän U-arvo tai ilmanvaihdon LTO-laitteen hyötysuhde). Nykyinen malli antaa lisää vapauksia suunnitella ratkaisuja, joilla saavutetaan kokonaisuuden kannalta toimivin ja kustannustehokkain ratkaisu.

Energiamuodot huomioon

Rakennuksen ulkovaipan lämmöneristävyys on jo pitkään ollut erittäin hyvällä tasolla. Viime vuosien aikana suuria kehitysaskelia on otettu erityisesti rakennuksen ilmanpitävyyden parantamisessa ja talotekniikassa.

Rakentamismääräyksissä huomioidaan nyt myös ensimmäistä kertaa talossa käytettävät energiamuodot. Energiamuotokertoimilla kannustetaan käyttämään lämmityksessä uusiutuvaa energiaa ja kaukolämpöä. Toisaalta kertoimet kannustavat käyttämään sähköä energiatehokkaasti.

Korjausrakentamista koskevat määräykset voimaan

Korjausrakentamisen energiamääräykset astuivat voimaan kaikkeen luvanvaraiseen korjausrakentamiseen 1.9.2013. Korjaushankkeen suunnittelun yhteydessä on selvitettävä, voidaanko rakennuksen energiatehokkuutta parantaa siten, että parantaminen on toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Ehjää ja toimivaa rakennusta ei kuitenkaan tarvitse korjata eikä erikseen ryhtyä energiaremonttiin, ellei kiinteistönomistaja itse sitä halua.

....................

Katso myös