Pientalon rakentajalle ja remontoijalle

Suomessa rakennetaan tyypillisesti yli 10 000 uutta omakotitaloa vuosittain. Kun perhe rakennuttaa itselleen omaa taloa, se saa juuri omiin tarpeisiinsa suunnitellun kodin.

Tämän päivän pientalorakentaminen perustuu erilaajuisiin talopaketteihin: niiden osuus uusista omakotitaloista on yli 75 %. Loppuosa jakaantuu suunnilleen puoliksi ns. ”pitkästä tavarasta” rakentamiseen ja rakennusliikkeiden toteuttamiin kohteisiin, joissa asukas ostaa uuden talon tontteineen. Viime vuosina ns. muuttovalmiit toimitukset ovat yleistyneet nopeasti. Niiden suosion oletetaan kasvavan lähivuosinakin.

Talotoimituksissa erilaisia vaihtoehtoja

Pientalorakentajalla on valittavanaan laaja valikoima toteutusvaihtoehtoja ja talotoimituksen valmiusasteita oman osaamisen ja ajankäytön mukaan.

Talopaketin voi hankkia materiaali- tai elementtitoimituksena, jolloin rakennuttaja tilaa itse osaurakat (mm. rakennus- LVI- ja sähköurakka). Talotoimittaja voi pystyttää talon haluttuun valmiusasteeseen (esim. runkovalmis tai vesikattovalmis), minkä jälkeen rakennuttaja vastaa lopputyöstä.

Tarjolla on myös toimitussisältöjä, joissa talotehdas tekee talon valmiiksi sisäpintoja lukuun ottamatta, jolloin rakentaja vastaa mm. tapetoinnista ja lattioiden päällystämisestä. Helppoutta arvostava valitsee muuttovalmiin toimituksen.

Yksilöllistä muunneltavuutta

Talotoimittajilla on tyypillisesti talomallisto, josta rakentajaperhe voi valita lähtökohdan oman talon suunnittelulle. Talotoimittajasta riippuen talo voidaan tehdä myös asiakkaan teettämistä arkkitehtipiirustuksista. Lähtökohtana voi olla myös mallistotalo, jota muokataan rakennuttajaperheen tarpeiden ja tontin vaatimusten mukaan. Käytännössä kaikkiin talopaketteina toteutettuihin taloihin tehdään asiakkaan toivomia muutoksia.

Kivitalotoimittajilla mallistot ovat tyypillisesti ideakirjastoja, ja talot suunnitellaan asiakaan teettämien arkkitehtipiirustusten mukaan.

Pientalon käyttö, huolto ja remontointi

Pientalon kunnosta ja huollosta vastaa sen omistaja. Pientalon huoltokirja eli käyttö- ja huolto-ohje on pientalon suunnitelmallisen käytön ja ylläpidon tärkeä väline. Siihen kannattaa yhdistää myös energiankulutuksen seuranta.

Talon rakenteiden ja järjestelmien säännöllisellä huollolla pidennetään niiden elinikää. Ylläpitokorjaukset kannattaa suunnitella talon huoltokirjan ja korjaussuunnitelman avulla.