Oppaita asumisesta ja rakentamisesta

Oppaita ja ohjeita asunnon ostajalle, pientalon rakentajalle ja korjausrakentajalle.

Uuden asunnon kauppa - ostajan opas

Asunnon ostajan opas käsittelee uuden asunnon kauppaa. Siitä asunnonostajat ja asuntotuotannosta kiinnostuneet saavat tärkeimmät tiedot uuden asunnon ostamisesta, kaupan tekemisestä ja asumisen alkuvaiheista. Opas on saatavissa myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Uuden asunnon ostajalle

Ohjeita mm. mahdollisuudesta vaikuttaa asuntoon ja sen materiaaleihin, rakentamisen aikaisten lisä- ja muutostöitä koskevia pelisääntöjä, asunnon huoltovinkkejä ja asunnon ostajan muistilista.

Huolla kotiasi

Kotia pitää huoltaa, että se pysyy kunnossa ja säilyttää arvonsa. Vinkkejä erityisesti uuden asunnon huoltoon.

Korjausrakentamisen opas taloyhtiöille

Korjausrakentamisen opas Taitava tilaaja kuvaa oikeita toimintatapoja taloyhtiössä, kun laajaa korjaushanke on ajankohtainen. Oppaassa käsitellään korjaushankkeen etenemistä hankesuunnitteluvaiheesta takuuaikaan. Opas on tarkoitettu apuvälineeksi taloyhtiöille ja taloyhtiöiden korjaushankkeisiin osallistuville.

Pientalorakentamiseen liittyviä oppaita

Pientaloteollisuus PTT ry:n sivuille kootaan oppaita mm. pientalotyömaiden työturvallisuudesta sekä maanrakennus- ja betonitöistä, pientalojen energiamääräyksistä ja pientalohankkeen toteuttamisesta.