Perustietoja asumisesta

Suomessa asuntokannasta on kerros- ja omakotitaloissa lähes yhtä paljon. Suurin osa asunnoista on omistusasuntoja.

Suomessa on 2,8 miljoonaa asuntoa. Asuntokannasta 44 % on kerrostalohuoneistoja, 41 % omakotitaloja ja 14 % rivitaloasuntoja.

Asuntokuntia Suomessa on 2,5 miljoonaa. Omistusasunnoissa asuu 66 % asuntokunnista, vuokra-asunnoissa 30 %.

Asumisväljyys on Suomessa kasvanut 30 vuodessa puolella. Nykyisin tilaa henkilöä kohti on 39,1 m2.

Suurin osa 1970 ̶ 1980-luvuilta

Suurin osa Suomen asuntokannasta on rakennettu 1970 ̶ 1980-luvuilla. Asuinkerrostalojen rakentamisbuumi alkoi 1960-luvulla, kun kaupungistuminen kiihtyi toden teolla.

1970-luvulla asuinkerrostalojen rakentamisen tahti vain kiihtyi. Rivitalojen rakentaminen oli kiivaimmillaan 80-luvulla, samoin omakotitalojen.

Vuokra-asuntoja 800 000

Vuokra-asuntoja Suomessa on noin 800 000. Noin puolet niistä on yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden (Sato, VVO, kaupunkien vuokrataloyhtiöt) hallussa. Puolet vuokra-asunnoista on vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Niistä 2/3 on yksityisten ihmisten omistuksessa.

Pieniä asuntoja tarvitaan

Nähtävissä on, että väestön kasvu jatkuu. Maahanmuutto ja muuttoliike maan sisällä on melko vilkasta. Pienten, 1 ̶ 2 hengen asuntokuntien määrä kasvaa, mikä tarkoittaa pulaa pienistä asunnoista. VTT arvioikin, että vuosittain olisi pitkällä aikavälillä  rakennettava 25 000 ̶ 30 000 asuntoa.

........................

Katso myös