Laki suojaa asunnon ostajaa

Asunto-osakkeen ostajaa suojaa asuntokauppalaki. Asunnon ostajalla on vähintään lain määrittämät oikeudet, eikä oikeuksista voi sopia toisella tavalla.

Asuntokauppalaissa on määräyksiä mm. asuntokaupan tekemisestä ja osakkeenomistajan suojaamisesta talon rakentamisvaiheessa.

Uudet asunnot myydään rakentamisvaiheessa

Suurin osa uusista asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Ostajille menettely tarjoaa yleensä mahdollisuuden suunnitella sisustusta jo hyvissä ajoin ennen muuttoa. Ostaja voi myös teettää huoneistossa työmaa-aikataulujen ja mahdollisuuksien puitteissa lisä- ja muutostöitä. Niiden avulla asunnosta tulee värejä ja pintamateriaaleja myöten sellainen, kuin ostaja haluaa.

RS-kohteita ja muita kohteita

Ostajan kannalta uuden asunnon kauppa voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Myynnissä on niin sanottuja RS-kohteita, jotka myydään jo rakentamisvaiheen aikana. Niissä ostajien ja yhtiön hyväksi on asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät.

Lisäksi myynnissä on kohteita, jotka myydään ja varataan sitovasti vasta sitten, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt käyttöön kaikki yhtiölle tulevat rakennukset. Näissä kohteissa ei ole RS-kohteissa pakollisia turvajärjestelmiä. Myyjän on hankittava myös näihin kohteisiin ns. suorituskyvyttömyysvakuus.

RS-kohteessa asunnon ostajien edut suojattava

Rakentamisvaiheessa myytävien asuntojen ostajien edut on suojattava asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla. Tärkeimmät suojamääräykset ovat seuraavat:

  • Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti.
  • Myyjän on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai aluehallintovirastoon. Turva-asiakirjat muodostavat hankkeen toteutuksen raamin. Niitä ovat muun muassa vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja lupapiirustukset, rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset ja urakkasopimus.
  • Myyjän on asetettava yhtiön ja osakkeenostajien hyväksi asuntokauppalain edellyttämät vakuudet.
  • Ostajilla on oikeus valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailija ja tilintarkastaja.

Asuntoilmoittelussa suojajärjestelmän piiriin kuuluvasta asuntoyhtiöstä käytetään nimikettä RS-kohde.

...............

Katso myös