Asuminen

Asuminen on Suomessa kaksijakoisessa tilanteessa. Osa maasta on autioitumassa samalla kun muutamat kasvukeskukset kasvavat nopeasti. Asuntoja tarvitaan siellä, minne ihmiset muuttavat, sillä ne eivät muuta mukana.

Asuinalue Ylämyllyllä

Kaupungistuminen on edennyt niin, että jo 85 % Suomen väestöstä asuu kaupungeissa tai taajaan asutuissa kunnissa. Tilastokeskuksen mukaan maaseutumaisissa kunnissa asui vuoden 2012 lopussa enää 800 000 asukasta.

Koko maassa on enää kymmenen kuntaa, joissa ei ole yhtään taajama-aluetta  ̶  keskisuomalaista Luhankaa lukuun ottamatta muut niistä ovat Ahvenanmaan saaristokuntia.

Yksin asuvia yhä enemmän

”Normiasuja” ei enää ole parilapsinen perhe, vaan 1 ̶ 2 hengen talous. Niitä on Suomen 2,5 miljoonasta asuntokunnasta jo 74 %.

Yhä useammin normiasuja on yhden hengen talous. Yhden hengen asuntokuntia on jo yli miljoona. Yksinasuvien määrä on yli puolitoistakertaistunut 20 vuodessa. Helsingissä yhden hengen talouksia on jo enemmistö.

Uudistuotantoa tarvitaan

Ihmiset muuttavat yhä enenevässä määrin kasvukeskuksiin. Helsingin seutu on tässä ylivoimainen. Myös Tampereen, Turun ja Oulun alueet saavat runsaasti muuttovoittoa.

Kun kasvukeskusten väkimäärä kasvaa, tarvitaan lisää asuntoja. Se tarkoittaa tarvetta rakentaa uusia asuntoja ja järkevän kokoisia asuntoja ihmisten tarpeisiin nähden.

.......................

Katso myös