Tietoa alasta

Rakennusteollisuus RT keskittyy toiminnassaan koko alan yhteisiin teemoihin, jotka ovat tärkeitä myös yhteiskunnallisesti. Näiltä sivuilta löytyy tietoa rakennustoimialan keskeisistä kysymyksistä.

Tilastot ja suhdanteet

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset, kuviopankki keskeisistä kuvaajista, suhdannekatsaukset sekä muut kyselyt ja selvitykset.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta rakennusalalla ja siihen liittyvä lainsäädäntö, mm. tilaajavastuulaki ja ilmoitusvelvollisuus.

Työelämä ja työmarkkinat

Rakennusalan työmarkkinat, ulkomainen työvoima, palkat, työilmapiiri ja hyvinvointi, työehtosopimukset ja rakennusalan koulutus.

Työturvallisuus

Työturvallisuuden kehitys, Nolla tapaturmaa rakennusalalla 2020 -hanke, johdon sitoumus, hyvät työturvallisuuskäytännöt, kilpailut ja kampanjat, oppaat ja ohjeet.

Ympäristö ja energia

Rakennettu ympäristö ilmastonmuutoksen hillinnässä, kestävä rakentaminen, ympäristövaikutusten arviointi, resurssi-, energia- ja materiaalitehokkuus rakentamisessa.

Laatu

Rakentamisen laadun taso, rakennusteollisuuden toimia laadun parantamiseksi, laatuongelmien syitä, kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy.

Asuminen

Perustietoa asumisesta ja asuntopolitiikasta, ohjeita ja oppaita uuden asunnon ostajalle sekä pientalon rakentajalle ja remontoijalle.

Korjausrakentaminen

Korjaustarpeet, korjausvelka, korjausrakentamisen kehittäminen, huolto ja ylläpito.

Liikenne ja infra

Infra kasvun mahdollistajana, liikennepolitiikka, kiviaineshuolto.